Veendam wil verruiming van het kinderpardon

Het Veendammer gemeentebestuur moet een lobby starten voor een ruimhartiger kinderpardon. Een voorstel van de Partij van de Arbeid, GemeenteBelangen en D66 is maandagavond met een meerderheid aangenomen.
De Partij van de Arbeid agendeerde dit voorstel met de twee andere fracties, aangezien het PvdA-lid Esther van Dijken uit Baflo zich hier al langere tijd druk om maakt.
Volgens PvdA-voorvrouw Yvette de Raad is een signaal vanuit de Veendammer gemeentepolitiek nodig.

Geworteld

'Het is noodzakelijk', zegt ze. 'Veel situaties die schrijnend zijn komen in de media terecht, maar veel zaken ook niet. Het is nodig om er alles aan te doen om ze in Nederland te houden. Ze zijn hier geworteld.'

Langer dan vijf jaar

In het voorstel van de partijen staat dat kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn als geworteld mogen worden beschouwd en dat zij in aanmerking komen voor het kinderpardon.

Den Haag beslist

Tijdens de raadsdiscussie hebben verschillende partijen laten weten dat het geen zaak voor de gemeenteraad is, aangezien het kabinet in Den Haag hier over beslist. Toch vindt de raad dat dit signaal vanuit de Veendammer gemeentepolitiek noodzakelijk is.
'Als het kabinet en de Tweede Kamer er niet uit komen, moeten wij het signaal uit de samenleving vertolken om dit weer op de agenda te krijgen. We verwachten dat het college dat signaal wil overbrengen.'