Provincie en gemeente stoeien over het nieuwe treinstation van Stadskanaal

Het oude treinstation van Stadskanaal
Het oude treinstation van Stadskanaal © René Walhout/RTV Noord
De provincie en de gemeente Stadskanaal stoeien nog met elkaar over de plek waar het treinstation in Stadskanaal moet komen, mocht de passagierstrein worden doorgetrokken naar de Kanaalstreek.
Dat zegt voorzitter Pieter Hofstra van museumspoorlijn STAR. Volgens Hofstra zijn de provincie, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en ProRail er in hun berekeningen vanuit gegaan dat de infrastructuur tussen Veendam en Stadskanaal tot en met het huidige station van de STAR moet worden aangepast.

Mercurius Business Park

'De plek van het treinstation is nog punt van discussie in het overleg', zegt Hofstra. 'De provincie ging ervan uit dat de spoorlijn aangelegd moest worden tot het punt waar ons huidige station ligt. De gemeente Stadskanaal wil juist dat het treinstation wordt aangelegd op het Mercurius Business Park.'

'Dit is mij niet bekend'

Dat is het voormalige Philipsterrein in Stadskanaal, dat in handen is van de ondernemers Ben Timmermans, Marcel Krans en Klaas Jan Top. Wethouder Goedhart Borgesius (VVD) van de gemeente Stadskanaal zegt niks te weten van een discussiepunt. 'Dit is mij niet bekend.'
De totstandkoming van een passagierstrein tussen Veendam en Stadskanaal is een 'klus van jewelste', zo gaf gedeputeerde Fleur Gräper eerder aan tegenover RTV Noord. ''Deze partijen hebben allemaal enorme tegenstrijdige belangen', aldus Gräper.

Nogmaals tegen het licht

Gräper heeft spoorwegbeheerder ProRail gevraagd de kosten van ombouw van het spoor nogmaals tegen het licht te houden. Een constructie waarbij exploitant Arriva zes dagen per week over het spoor rijdt, en museumspoorlijn STAR de zevende dag gebruikt is ook nog altijd onderwerp van gesprek.
De provincie houdt er rekening mee dat die constructie de prijs opdrijft.

Vier kilometer

De plek waar het treinstation komt speelt ook mee in die kostendiscussie. Het verschil in afstand tussen het huidige STAR-station en het voormalige Philips-terrein is ruim vier kilometer.
Wanneer er voor de STAR-locatie wordt gekozen moet er vier kilometer spoor minder moet worden omgebouwd en onderhouden door ProRail. Dat scheelt mogelijk in de kosten.

Door naar Emmen

Borgesius geeft aan dat kiezen voor de STAR-locatie niet logisch zou zijn. 'De discussie speelt nu om het treinspoor door te trekken naar Emmen, vanwege geluiden uit Almelo om het Oosten goed met het Noorden te ontsluiten.
Qua ontsluiting is het Mercurius Business Park daar beter geschikt voor, ook gezien de ruimte die er op het terrein is om het treinstation aan te leggen. Die ruimte is er niet aan de Stationsstraat.'

Geen uitgemaakte zaak

Dat de trein wordt doorgetrokken naar Stadskanaal, is overigens geen uitgemaakte zaak. Gedeputeerde Fleur Gräper liet eerder weten dat ProRail 'niet zit te wachten op een spoorlijn tussen Veendam en Stadskanaal. Zij zitten overvol in hun werk.'
Daarnaast moet er een overeenkomst worden gesloten met museumspoorlijn STAR, zij zijn namelijk eigenaar van de grond. Voorzitter Pieter Hofstra wil de grond wel verkopen, maar zegt wel een bepaalde prijs in zijn hoofd te hebben. 'Ik zeg niet welke prijs, maar daar moeten we afspraken over maken.'

65 miljoen

Bovendien moet er uiterlijk 2020 een beslissing worden genomen, anders vervalt het subsidiebedrag van 65 miljoen. Dat bedrag komt voort uit de RSP-gelden, het compensatiepakket voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn.
Gedeupteerde Gräper heeft altijd aangegeven aan het einde van deze collegeperiode een besluit te nemen over de treinlijn. Dat besluit wordt eind dit jaar, begin volgend jaar verwacht.