Plan voor 'dorpse' N361 in Winsum gaat door

Op deze plek waar de N361 de Borgweg/Garnwerderweg kruist, komt een rotonde
Op deze plek waar de N361 de Borgweg/Garnwerderweg kruist, komt een rotonde © Google Streetview
Het plan om de N361 door Winsum aan te pakken is goedgekeurd. De gemeente en provincie kondigde onlangs aan de weg te willen aanpakken om voor meer verkeersveiligheid te zorgen.
De weg moet meer passen bij de karakter van het dorp en krijgt daarom een overrijdbare middenberm. Twee kruisingen bij de Meeden en de Geert Reindersstraat worden voorrangspleinen. Voor de kruising Borgweg/Garnwerderweg komt een rotonde in de plaats.

Veiliger oversteken

Ter hoogte van de Geert Reindersstraat wordt het bestaande Wiepoopad omgebouwd tot fiets- en voetgangerstunnel. Dit moet het oversteken van de N361 veiliger maken.
Ook komen er een aantal nieuwe bomen en heggen langs de parkeerplaatsen in het dorp.

Minder geluid

Het nieuwe asfalt op de weg is geluidsreducerend en reflecterend. Dit zorgt voor besparing op de openbare verlichting.
In 2020 staan de start van de werkzaamheden gepland.