Acht miljoen euro voor nattere natuurgebieden

't Roegwold krijgt een verbinding met het Hunzedal
't Roegwold krijgt een verbinding met het Hunzedal © Staatsbosbeheer
De provincie wil verschillende natuurgebieden natter maken om zo meer mogelijkheden te geven voor dier- en plantensoorten. Voor de vernatting is in totaal acht miljoen euro beschikbaar.
De helft van dat bedrag is Europees geld. De andere helft komt uit de portemonnee van de provincie.

De Drie Polders

Zo wordt in De Drie Polders in het Westerkwartier de waterstand verhoogd en mogen langs de sloten plassen en drassige plekken ontstaan. Op andere plekken worden stuwen en dammen aangelegd om verdroging tegen te gaan.
Dat komt onder meer de weidevogels ten goede, zegt gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie). 'Zij zijn gebaat bij een drassige ondergrond met een hoog waterpeil.'