Na achttien jaar eindelijk duidelijkheid over nieuwe weg Hoogezand

Na achttien jaar is eindelijk duidelijk waar de nieuwe weg Boomgaard bij de wijk Vosholen in Hoogezand komt te liggen. 'Het speelt al sinds de eeuwwisseling, maar we wilden nu doorpakken', zegt wethouder Anja Woortman (PvdA).
De weg Boomgaard loopt om de nog deels in aanbouw zijnde wijk heen. De tijdelijke weg ligt nu nog waar straks huizen komen te staan.

Failissementsaanvraag

De huidige weg, die nodig is om de wijk in te rijden, moet verdwijnen. Maar volgens de oorspronkelijke plannen zou de nieuwe weg gedeeltelijk over een privéterrein komen te liggen. Het lukte maar niet de weg daar aan te leggen, onder andere omdat de eigenaar van dat stuk grond in een failissementsaanvraag zit.

Onteigeningsprocedure

Ook een onteigeningsprocedure liep om die reden op niets uit. 'Bovendien zou dat veel meer geld en tijd hebben gekost dan de oplossing die we nu hebben. We leggen de weg namelijk om dat perceel heen', zegt Woortman.

Kleinere kavels

Omdat de nieuwe weg nu gedeeltelijk over kavels heen wordt gelegd, worden die kavels wel wat kleiner. Of, zoals Woortman het noemt: 'er komt een iets andere verkaveling.'
Midden-Groningen betaalt 75.000 euro om de weg over de oorspronkelijke kavels heen te kunnen leggen.