NAM over lekkage: 'We zijn tekortgeschoten'

De NAM geeft toe dat het bedrijf niet goed heeft gehandeld bij het lek in Farmsum, waardoor aardgascondensaat in het oppervlaktewater terechtkwam. 'Nogmaals onze excuses', aldus directeur Johan Atema.
'Onze ambitie is geen letsel of lekkages', zegt Atema in een reactie op de website van de NAM. 'Helaas moet ik constateren dat wij in geval van Farmsum duidelijk zijn tekortgeschoten ten aanzien van onze eigen standaard en die van de omgeving.'

'Onze excuses'

'Aardgascondensaat hoort niet in het oppervlaktewater en als dat wel gebeurt, dan mag het niet een paar dagen duren voordat we dat ontdekken. Ik wil nogmaals namens NAM onze spijt betuigen voor dit incident en onze excuses aan de omwonenden voor de overlast aanbieden.'
Wij hebben nooit moedwillig zaken niet gerapporteerd of achtergehouden
Johan Atema - Directeur NAM

'Nooit informatie achtergehouden'

Atema weerlegt het 'beeld dat ontstaat dat NAM moedwillig informatie onder de pet houdt'. 'Wij hadden eerder moeten herkennen dat wij het recente Farmsum-incident veroorzaakt hadden, maar hebben nooit, ook niet in het geval van deze lekkage, moedwillig zaken niet gerapporteerd of achtergehouden.'

Onderzoek

De NAM-directeur geeft aan dat hij 'zich niet kan voorstellen dat de externe onderzoeken anders zullen uitwijzen'. In het onderzoek wordt ook de communicatie met betrokken partijen onder de loep genomen.