LTO Noord stapt mogelijk naar de rechter om 'slot' op intensieve veehouderij

© RTV Noord
LTO Noord en haar boerenachterban overwegen naar de rechter te stappen wanneer de provincie Groningen de intensieve veehouderij vanaf 1 januari 2019 'op slot' zet.
Volgens LTO Noord werkt de maatregel juist averechts. Zo kan het provinciale doel om de intensieve veehouderij te verduurzamen niet worden gehaald.

Het zere been

De provincie zet de intensieve veehouderij 'op slot', zodat boeren met varkens en kippen in elk geval niet kunnen uitbreiden qua aantallen dieren, en wel qua ruimte. Dat slot is tegen het zere been van LTO Noord.
'De frustratie zit in het feit dat de discussie scheef gaat', zegt regiobestuurder Alma den Hertog. 'We willen allemaal hetzelfde, namelijk een duurzame en toekomstgerichte landbouw. Maar als we het woord economie gaan gebruiken, wordt het lastig'.
'De stap naar duurzaamheid moeten we onderbouwen met meer omzet en het kan dan ook zijn dat boeren dan een stap moeten zetten qua aantallen. Die ruimte biedt het provinciale beleid straks niet meer.' 

1 januari

De kans is groot dat het 'slot' vanaf 1 januari 2019 daadwerkelijk wordt ingevoerd. Een commissievergadering van Provinciale Staten had LTO Noord mogelijk hoop kunnen bieden, maar tijdens het debat is duidelijk geworden dat een meerderheid voor het slot is.
Die boodschap zet LTO Noord in elk geval in de vechtstand.
'Als dit slot er daadwerkelijk komt zullen we dit beleid juridisch moeten toetsen', vervolgt Den Hertog.

Een jaar uitstellen

Coalitiepartij ChristenUnie en oppositiepartij VVD brachten dit punt naar voren tijdens de commissievergadering. De VVD en de ChristenUnie in mindere mate willen wel meegaan in het voorstel van LTO Noord, om het 'slot' met een jaar uit te stellen en zo te onderzoeken hoe er een 'zachte landing' kan plaatsvinden.
Ook coalitiepartij CDA lijkt hier wel wat voor te voelen.
'Maar ik ben aan het turven geweest', zegt ChristenUnie-voorman Gerrit Jan Steenbergen. 'Ik heb geen partijen gehoord die zich niet duidelijk hierover uitspraken. Met andere woorden, er zit geen ruimte voor ons standpunt. Of we dit slikken in de coalitie? Ja, we zullen wel moeten.'
De christelijke partijen moeten richting hun achterban dus een gevoelige nederlaag incasseren. De overige coalitiepartijen SP, D66 en GroenLinks voelen niets voor extra onderzoek van een jaar. 

Koppen tellen

'Stel er ontstond ruimte in de discussie om de periode van onderzoek een jaar te verlengen. Dan was er ruimte. Maar ik moet de politieke koppen tellen in de Staten, en die stand is niet in ons voordeel', laat CDA'er Jacob Klaas Star weten. 'Dat nemen we mee in onze overweging om iets wel of niet in de Statenvergadering te gaan ondernemen.'

Gevoeligheid

GroenLinks-Statenlid Harrie Miedema is in elk geval blij met het slot, maar ziet ook de gevoeligheid bij zijn coalitiepartners:
'Als het slot toch doorgaat en de ChristenUnie pleit voor iets anders, dan kun je zeggen: dat is een nederlaag. Ik vind het ook een beetje raar, want de gedeputeerde van de ChristenUnie verdedigt het slot'.
'Ik snap ook niet hoe ze dat binnen hun partij op elkaar afstemmen., aldus Miedema.