Politiek Westerwolde: 'Veiligelanders moeten in gesloten opvang'

© Archief Harry Cock
Politieke partijen in de gemeente Westerwolde zijn vrijwel unaniem: er moet iets gebeuren tegen de overlast van veiligelanders in 'asielhoofdstad' Ter Apel.
De politieke pijlen richten zich dus vooral op de veiligelanders. Dat zijn asielzoekers uit relatief veilige landen als Turkije en Albanië. Deze groep asielzoekers zorgt voor veel overlast, met name in het centrum van Ter Apel.

Gesloten opvang

Verschillende partijen, van GroenLinks tot VVD, pleiten ervoor om asielzoekers uit veilige landen voortaan minder vrijheden te geven, en ze in een gesloten opvang te plaatsen. Het resultaat moet zijn dat ze in Ter Apel niet meer voor problemen zorgen.

Meer winkeldiefstallen en mishandelingen

Uit cijfers die de gemeente openbaar heeft gemaakt, blijkt dat onder andere het aantal winkeldiefstallen en mishandelingen in de gemeente Westerwolde groeit. De reden daarvan ligt volgens burgemeester Klaassen voor een groot deel op het azc. 

'Maat is vol'

'De maat is nu echt vol voor ons', zegt VVD'er Klaas Buigel. 'De komende maanden moet er verbetering zijn, en moeten er bijvoorbeeld minder winkeldiefstallen zijn. In de eerste vier maanden van 2019 moet die verbetering substantieel zijn, anders zijn veilige landers niet meer welkom in Ter Apel.'
Ook het CDA is er klaar mee. 'De instroom van veiligelanders moet stoppen, dat is de enige remedie', zegt Harm Jan Kuper. 'Er moet nu een oplossing komen', vult GroenLinks-collega Eize Hoomoedt aan. Hij vraagt om verregaande maatregelen tegen de veiligelanders. 

'Veiligelanders opsluiten'

De PvdA snapt de woorden van burgemeester Klaassen, die het niet mogelijk acht om veiligelanders te weren uit Ter Apel. 'Maar de burgemeester van Weert stelt voor om veiligelanders in een gesloten opvang te plaatsen, bijvoorbeeld in een lege gevangenis.' 
'Ik voel me onmachtig als raadslid om hier iets aan te doen', zegt fractievoorzitter Stienus Melis van de PvdA. 'We kunnen weinig, veel speelt op landelijk niveau. Maar er is echt een grens bereikt.'

'Situatie dreigt te escaleren'

Ook Gemeentebelangen is kritisch. 'De Ter Apelers hebben recht op veiligheid', zegt Paul Timmermans, die doelt op cijfers die bijvoorbeeld aangeven dat het aantal mishandelingen is gestegen.
'Het asielzoekerscentrum is noodzakelijk voor de leefbaarheid van het dorp. Maar de situatie in Ter Apel dreigt te escaleren.' 

Reactie burgemeester

Waarnemend burgemeester Klaassen (CDA) vindt dat de gemeente er 'alles aan moet doen om de problematiek in de greep te krijgen. Dat is tot nu toe niet gelukt', geeft hij toe.
Klaassen zegt toe opnieuw in gesprek te gaan met staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid (VVD). 'Ook die is het ermee eens dat er wat moet gebeuren.'
'De sleutel tot de oplossing van de problemen ligt nu eenmaal voor een groot deel bij landelijk beleid en wetgeving', stelt Klaassen. 'Die wetgeving staat het nu bijvoorbeeld niet toe om veiligelanders bij voorbaat in een gesloten opvang te plaatsen'.
'Je kan wel zeggen dat 99 procent van de overlast door veiligelanders komt, maar je kan niet zeggen dat 99 procent van de veiligelanders crimineel is. Dat is ook iets om te overwegen', aldus burgemeester Leendert Klaassen van Westerwolde.