Ondernemersvereniging Ter Apel blij met politieke steun rond veiligelanders

De opvanglocatie van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in Ter Apel
De opvanglocatie van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in Ter Apel © Marten Nauta/RTV Noord
De voorzitter van de ondernemersvereniging uit Ter Apel, Harry Stuulen, is blij met de politieke steun die er is voor het harder aanpakken van veiligelanders.
Die veiligelanders zorgen al lange tijd voor overlast in Ter Apel. Ze plegen veel winkeldiefstallen, en worden ook in verband gebracht met de hogere hoeveelheid openlijke geweldpleging in Ter Apel. Het zijn asielzoekers die relatief weinig kans maken om in Nederland te mogen blijven vanwege hun veilige land van herkomst.

Links tot rechts

Van links tot rechts is er in de Westerwoldse politiek steun voor een harde aanpak. Verschillende partijen opperen zelfs om veiligelanders hun vrijheid preventief te ontnemen.
De huidige regelgeving maakt dat echter onmogelijk. 'Deze mensen in een gesloten opvang plaatsen mag nu niet, maar stelen en mishandelen mag ook niet', redeneert GroenLinks-fractievoorzitter Eize Hoomoedt. Hoomoedt benadrukt er te zijn voor 'echte vluchtelingen', maar deze groep hard te willen aanpakken.

Kentering

'Ik kan dit signaal alleen maar toejuichen', zegt Harry Stuulen. 'In Rotterdam en Weert hoor je dezelfde signalen, en de politiek staat er hier unaniem net zo tegenover als wij. Ik heb het gevoel dat dit een kentering is, een omslag in de benadering van het probleem.' 

'Cijfers zeggen niet alles'

Stuulen herkent zich in cijfers die laten zien dat het aantal winkeldiefstallen in de eerste acht maanden van dit jaar ruim 45 procent hoger is dan in dezelfde periode vorig jaar. 'Maar dit is niet het complete beeld', legt de supermarkteigenaar uit.
'Wij doen van ieder incident aangifte, maar er zijn ook diefstallen die verijdeld worden. En er zijn ook genoeg diefstallen die je helemaal niet opmerkt.'
Andere winkeliers doen volgens Stuulen niet altijd aangifte. In een supermarkt zijn altijd meerdere mensen aanwezig, maar andere winkels worden soms maar door één iemand bemand. Dan heb je niet even drie uur tijd over om aangifte te doen.'