Politiek Het Hogeland worstelt met nieuwe belastingen

© RTV Noord\Jeroen Berkenbosch
De belastingen in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond moeten gelijkgetrokken worden omdat de vier op 1 januari 2019 fuseren. Maar hoe de lasten verdeeld gaan worden, daar is nog geen overeenstemming over.
Woensdagavond vergaderde een afvaardiging van de politieke partijen in de herindelingsklankbordgroep over de verschillende belastingen.

Verschillen in afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing in Eemsmond zal hoger liggen dan in de andere gemeenten. Gemeentebelangen Het Hogeland vindt dat hier nog eens goed naar gekeken moet worden om te bekijken of dit niet gelijk getrokken kan worden.
Maar volgens de colleges is dit een grote operatie en lukt dat niet voor 1 januari 2019. Daarom is ervoor gekozen om de verschillende tarieven nog even te blijven hanteren. Eemsmond verzorgt namelijk zelf de inzameling van het afval terwijl dit in de andere gemeenten uitbesteed is.

Compensatie?

Over de onroerendezaakbelasting zijn de partijen het nog niet eens. In 2019 moet deze door de nieuwe raad worden vastgesteld. Maar het lijkt er al op dat ondernemers in Winsum, Bedum en De Marne meer gaan betalen omdat de belasting gelijk getrokken wordt voor alle gemeenten en Eemsmond nu een hoger tarief hanteert.
De meeste raadspartijen zijn het erover eens dat dit gecompenseerd moet worden. Maar hoe? Daar is wel discussie over. CDA wil graag een nadeelcompensatie voor winkeliers en agrariërs die straks in de benadeelde gemeenten meer ozb moeten betalen.

Eemshaven

Gemeentebelangen vindt die regeling 'een doekje voor het bloeden' en is van mening dat er een andere regeling moet komen. Ze denken dat er meer geld uit de Eemshaven kan worden gehaald via belastingen. Dat geld kan dan volgens hen in een ondernemersfonds gestopt worden om activiteiten uit te betalen die de ondernemers nu zelf moeten betalen. Zo kan men dan gecompenseerd worden.
De PvdA heeft grote vraagtekens bij zo'n constructie.

Communicatie

Het nieuwe college en de nieuwe raad van de gemeente Het Hogeland stellen de uiteindelijke hoogte van de ozb vast.
De veranderingen in de belastingen worden de aankomende tijd 'helder en duidelijk gecommuniceerd met de inwoners', wil wethouder Kor Berghuis er verder nog over kwijt.