O ja! 21 november

Ga jij stemmen op 21 november?
Ga jij stemmen op 21 november? © RTV Noord
Het Hogeland, Groningen en Westerkwartier zijn (nieuwe) gemeenten, die zijn heringedeeld. Daarom zijn er op 21 november verkiezingen. De belangstelling ervoor lijkt gering... Gaan die verkiezingen wel ergens over, Beter Weters?

Waarom stemmen?

Veel kiezers zijn sceptisch. Hun oude, vertrouwde en overbekende gemeente is weg. En soms tegen de wil van veel inwoners in, zoals in Haren. 'Machthebbers wilden nogal eens niet luisteren naar stemmen uit het volk.' Dit kwam niet alleen in Haren voor. Het is een vrij algemeen gehoorde klacht. 'Waarom nog naar de stembus gaan? Ze doen toch wat ze willen.' 

Toch doen

Er staat in de nieuwe gemeenten voor deze mensen veel op het spel. Hoe blijft de zorg op peil? 'En kunnen we samen met de nieuwe, lokale overheid goede bouwplannen maken en gewenste infrastructuur ontwikkelen?' Ondanks het scepticisme, belangrijke redenen om vooral te gaan stemmen! Dat zullen veel mensen - ondanks alles - toch gaan doen.
Jan Evenhuis was namens de VVD gemeenteraadslid van de gemeente Groningen. Hij maakte maar liefst 32 jaar deel uit van de raad. Meer...

Afdwingen

Op 21 november is de dag dat de stem van een huurder in Selwerd net zo zwaar telt als die van een villabezitter in Haren. En óf het ergens over gaat. Want terwijl de liberalen van VVD, D66 en GroenLinks in de Stad honderden miljoenen tegen een nieuwe poptempel, een peperdure tram en hun eigen Stadhuis willen smijten, groeit één op de vijf kinderen op in armoede. Dat zal niet veranderen, tenzij mensen opstaan, naar de stembus gaan en het afdwingen. Keuzes afdwingen voor de beste zorg, investeringen in volkshuisvesting en fatsoenlijke inkomens.

Geen praatjesmakers

En de gevestigde orde van Groningen zit echt niet te wachten op een hoge opkomst. Zij hebben belang bij de status quo en dus een rustige stembusgang. Wij moeten ze doen verbazen. Ik ken mijn partijgenoten in de Stad en op Het Hogeland als strijdmakkers voor de goede zaak. Geen gelikte praatjesmakers, maar mensen vol dadendrang. Op 21 november kun je kiezen voor iemand zoals jijzelf, in plaats van een beroepspoliticus met stropdas. Grijp die kans!
Lisa de Leeuw studeert in Groningen en is sinds 2017 voorzitter van ROOD, de jongerenorganisatie van de SP. Meer...

Rol landelijke politiek

Gemeenteraadsverkiezingen worden bijna altijd beïnvloed door de landelijke politiek. Er worden raadsleden gekozen, maar het is ook een soort referendum waarin de opvattingen over de landelijke politiek zwaar meewegen. Bijna altijd. Soms zijn er in bepaalde gemeenten verkiezingen terwijl de rest van Nederland geen verkiezingskoorts kent. Dat maken wij mee op 21 november.

Doe je burgerplicht

Waar gaan die over? Die gaan over de politieke keuzes in de gemeente, niets meer en niets minder. Daar moet het altijd over gaan bij gemeenteraadsverkiezingen. Die thema's kun je als kiezer opzoeken. In verkiezingsprogramma's, in de regionale media of op internet. Wat mij betreft is dat je burgerplicht. Eens in de vier jaar mag je kiezen. Grijp die kans en breng je stem uit!
Marc Jager werkt als zelfstandig adviseur en was van 2009 tot 2011 gedeputeerde van verkeer, vervoer en energie in Groningen. Meer...

Het gaat ergens over

Deze verkiezingen gaan wel degelijk over iets. Namelijk een nieuwe gemeente die ontstaat. De nieuwe raad staat voor vele uitdagingen die de inwoners wel degelijk iets aangaan. Ozb, afval, duurzaamheid, ruimtelijke ordening: essentiële zaken. Na 1 januari wordt de basis gelegd voor de nieuwe gemeente, dus uitermate belangrijk. Kortom: deze verkiezingen gaan wel degelijk over iets.

Ga stemmen

Echter, ik kan mij ook voorstellen dat burgers boos zijn. De herindelingen zijn ze door de strot gedrukt door de landelijke partijen. En met name de provinciale SP, die geen opgelegde herindeling beloofde maar hun kiezers in de kou liet staan. Kiezersbedrog van de eerste orde. Maar, beste inwoners van de nieuw te vormen gemeenten: ga stemmen in uw eigen belang.
Hendrik Klap was tussen 2003 en 2013 wethouder Sociale Zaken, Welzijn en Volkshuisvesting in Vlagtwedde namens Gemeentebelangen. Meer...

Vertrouwen

Verkiezingen gaan altijd over twee dingen: wat moet er gebeuren met het land, de provincie of de gemeente en wie krijgt daarvoor het meeste vertrouwen? Als de programmatische verschillen klein zijn, wat bij lokale verkiezingen nog wel eens kan gebeuren, dan gaat het dus vooral om de vraag wie het beste geschikt is om te besturen.

Geen stemwijzers

Daar helpen stemwijzers niet bij, wel kennis van de kandidaten. Dus is het essentieel dat die kandidaten zich laten zien en horen bij de kiezers. Degene die overtuigend kan aantonen dat hij of zij competent is en weet wat er speelt, is het meeste vertrouwen waard.
http://content.omroep.nl/rtvnoord/fotos/beterweters/320x30/politiek/willem-smink.jpg" />
Willem Smink was tot voor kort bestuursvoorzitter van de NHL Leeuwarden. Tussen 1992 en 2006 was hij PvdA-wethouder in Groningen. Meer...

Het gaat ergens over

Ongetwijfeld zijn er verschillende thema's per gemeente en die ken ik niet allemaal. Toch is het aan de politieke partijen om duidelijk te maken waar de verschillen inzitten. Dan gaat het over veel of weinig aandacht voor het milieu, het gaat over extra geld voor wegen of openbaar vervoer, over voorzieningen dichtbij mensen of centraal en op afstand. Het gaat over aandacht voor breedtesport of topsport. Het gaat over hoge of lage ozb-tarieven.

Kieswijzers

Het zou mooi zijn als mensen de moeite namen zich in deze thema's te verdiepen. Je kunt dat doen door alle partijprogramma's uitgebreid te bestuderen, maar dat is niet reëel. Dan is het mooi dat er kieswijzers zijn. Tenslotte vind ik het nog steeds mooi als mensen kiezen voor een partij die qua uitgangspunten past bij jouw identiteit. Dan ben je het vast niet over alles eens, maar dat hoeft gelukkig ook niet. Ga stemmen!
David de Jong is directeur van het Princenhof in Leeuwarden. Hij was 15 jaar gemeenteraadslid in Groningen voor de ChristenUnie. Meer...