Begrotingsdebat Midden-Groningen: Veel kritiek, toch aangenomen

Wethouder Erik Drenth verdedigt de begroting
Wethouder Erik Drenth verdedigt de begroting © Tristan Braakman/RTV Noord
Tijdens de eerste algemene beschouwingen van de gemeente Midden-Groningen heeft de gemeenteraad de begroting voor 2019 aangenomen.
Bijna de hele raad stemde, na een urenlange bespreking, in met de begroting. Alleen oppositiepartij Gemeente Belangen stemde tegen. 'Vuurwerk' was er niet, maar de raad nam uitgebreid de tijd om vragen te stellen over de begroting.

'Een onsje minder'

Die bijna 200 miljoen euro tellende begroting van Midden-Groningen heeft een tekort van 3,9 miljoen euro. Dat tekort is opgelost door het uit de algemene reserves te halen.
Volgens Gemeentebelangen is dat niet de bedoeling. Raadslid Markus Ploeger: 'De begroting moet sluitend zijn, zonder een greep uit de reserves.' Ploeger heeft wel ideeën waar het geld dan vandaan moet komen: 'Het kan allemaal een onsje minder. Kijk bijvoorbeeld naar het wagenpark van onze gemeente.'
Ploeger diende een amendement in om de bezuinigingen op het eigen ambtelijke apparaat van de gemeente, maar dat werd ontraden door wethouder Drenth en niet gesteund door de raad. 

Stevige kritiek

Hoewel de begroting werd aangenomen door coalitiepartijen VVD, CDA, ChristenUnie, SP en PvdA en oppositiepartijen D66 en GroenLinks, was de kritiek niet mild. 
'De begroting laat niet alleen tekorten in financiële zin zien, maar ook tekorten aan oplossingen en politieke keuzes', zegt Mariët Bosman van GroenLinks. 'We kunnen er niet tegen stemmen, want het laat weinig concreets zien.'
De ambities van Midden-Groningen beginnen te knellen
ChristenUnie
'Is deze begroting nog wel realistisch?', vraagt SP-raadslid Martine Feenstra zich af. Ze wordt bijgevallen door de ChristenUnie: 'De ambities van Midden-Groningen beginnen te knellen. Moet de begroting geen aanleiding zijn om die ambities bij te stellen?'
Dat is ook een zorg van de VVD. 'We zien de tekorten in de jeugdhulp als kaper op de kust, want besparingen blijven achter.'

Jeugdzorg(enkindje)

De problematiek in de jeugdzorg is een terugkerende zorg van bijna alle partijen. Midden-Groningen komt miljoenen tekort op de jeugdzorg en heeft een verdere stijging van die tekorten nog niet onder controle.
Wethouder Peter Verschuren deelt de zorgen, maar kan voor het eerste melden dat bezuinigingen op de jeugdzorg 'lijken te werken'. De dreigende verdubbeling van het tekort tot 7,9 miljoen lijkt dus te gaan meevallen, 'maar echte zekerheid hebben we niet', zegt Verschuren.

Overschild

Ook de bevingsproblematiek is een terugkerend onderwerp bij de algemene beschouwingen. De houding van het college in de versterkingsoperatie in Overschild krijgt van vrijwel alle partijen complimenten. Die aanpak (LINK) moet als voorbeeld dienen voor de versterking van andere dorpen. Maar partijen hebben angst dat de aanpak zorgt voor een tweespalt in het bevingsgebied (LINK), een zorg die wethouder Woortman deelt.

Extra debat

Dat de raad het bespreken van de bevingsproblematiek belangrijk vindt, blijkt ook uit een toegevoegd agendapunt waar de raad bij aanvang van de beschouwingen over stemde. Op initiatief van GroenLinks, Gemeentebelangen en D66 is er een interpellatiedebat over de houding van de gemeenteraad in de versterkingsopgave.
Dat debat wordt donderdagavond deels gevoerd. Tijdens de algemene beschouwingen worden vragen van GroenLinks beantwoord door wethouder Woortman. Aan het eind van de maand gaat de raad echt met elkaar in debat.