Metingen NAM-lek ver boven de grens; gezondheidscheck voor gemeentewerkers

Het vervuilde riool stroomde uit in het Afwateringskanaal
Het vervuilde riool stroomde uit in het Afwateringskanaal © RTV Noord
De lekkage van aardgascondensaat bij het NAM-tankenpark in Farmsum zorgde begin vorige maand voor grensoverschrijdende hoeveelheden benzeen. Dat belandde via het riool in het Afwateringskanaal.
Medewerkers van de gemeente krijgen daarom een preventief bloedonderzoek. Zij hadden de eerste dagen net als omwonenden last van lichte klachten, zoals hoofdpijn.
In de nacht van 2 op 3 oktober lekte 30.000 liter aardgascondensaat via het riool in het Afwateringskanaal in Farmsum. Dat dreef als een bruine olievlek op het water.

200x zoveel

De meest riskante stof in aardgascondensaat is benzeen. Dat is explosief en in hoge concentraties kankerverwekkend. Tijdens de werkzaamheden is door de Adviseur Gevaarlijke Stoffen van de brandweer een piekwaarde van 40 ppm gemeten in een rioolput. De alarmeringsgrens is 0,2, schrijft het college van Delfzijl in antwoorden op vragen van GroenLinks-raadslid Tim Haan.
Wat is ppm?
Een verontreiniging wordt vaak uitgedrukt in parts per million: ppm. Dat is het aantal deeltjes van de bedoelde stof per één miljoen deeltjes.

Kanaal veel lager

De gemeten waardes op het kanaal waren lager. Bij het gemaal, waar het vervuilde riool uitstroomde, werd op de maandag na de lekkage een waarde van 8 ppm gemeten. Na het opruimen daalde dat binnen een dag naar 1,3 ppm, zo laat de gemeente aan RTV Noord weten.
Ook bij de huizen is gemeten. Daar bleven de waardes 0. Op advies van de GGD hoefden omwonenden daarom hun huis niet uit.
De risico's voor mensen die er vlakbij wonen, waren laag
Frans Greven - GGD

Geen langdurige klachten

Frans Greven van de afdeling Medische Milieukunde van de GGD: 'De risico's voor mensen die er vlakbij wonen, waren laag. De metingen wezen uit dat daar nauwelijks tot geen benzeen in de lucht zat. Daarnaast werden ze slechts korte tijd aan de geur blootgesteld. Dan praten we over enkele dagen.'
Volgens Greven kunnen mensen inderdaad door de geur last hebben gehad van klachten als hoofdpijn en duizeligheid, maar konden mensen geen langdurige klachten eraan overhouden.
Pas bij een blootstelling aan waardes vanaf 800 ppm kun je klachten krijgen als hartritmestoornissen, beven en bewusteloosheid, zo laat het college weten in het antwoord op Haan.

Gezondheidscheck

Medewerkers van de gemeente krijgen wel een bloedonderzoek, om onrust en zorgen weg te nemen. Het gaat om zo'n tien medewerkers die er van begin af aan bij waren betrokken.
De Veiligheidsregio Groningen heeft overwogen om bij medewerkers die bij het lek betrokken waren preventief bloedonderzoek te doen, aangezien ook zij zijn blootgesteld aan het condensaat. Op advies van de GGD is dat er niet van gekomen, omdat er enkele dagen nadien nauwelijks nog waardes zijn te meten. Ook zijn er geen meldingen gedaan bij de arbo-arts.
Een gespecialiseerd bedrijf doet nog altijd driemaal daags metingen op tien locaties rondom het vervuilde riool.

Dode vogels

De gemeente laat in antwoorden op de vragen van Haan daarnaast weten dat er enkele dode vogels gevonden zijn rond het Afwateringskanaal. Hoe groot de schade aan flora en fauna is, zoekt waterschap Hunze en Aa's nog uit.
Het Staatstoezicht op de Mijnen doet samen met Justitie strafrechtelijk onderzoek naar de lekkage van aardgascondensaat bij de NAM. De toezichthouder kijkt daarbij ook naar andere incidenten die zich op en rond het tankenpark hebben afgespeeld.