Begroting Appingedam 'voor komende jaren in evenwicht'

© Jos Schuurman / FPS
De begroting van Appingedam voor 2019 en de jaren erna is in evenwicht. Ook het meerjarenperspectief ziet er positief uit, schrijft het college van B&W aan de gemeenteraad.
Met deze begroting verwacht Appingedam de grote opgaven in de toekomst aan te kunnen, zoals de versterkingsoperatie in Opwierde-Zuid en het versterken en het herhuisvesten van scholen en kindcentra.

Aardgasvrije wijken

Daarnaast wordt de bouw van de campus voor het voortgezet- en beroepsonderwijs verder voorbereid. In Opwierde-Zuid wordt ook de openbare ruimte aangepakt. Er komt extra parkeerruimte en de kwaliteit van het groen en waterberging wordt verbeterd.
Tot slot staat het aardgasvrij maken van de wijk binnen de Rijksproeftuin 'Aardgasvrije wijken' hoog op de agenda.

Extra geld

De gemeente hoopt daarnaast aanspraak te maken op middelen uit het Nationaal Programma Groningen. Door een deel van het voor Groningen beschikbare miljard naar Appingedam te halen, kan de uitvoering van de wijkplannen starten. Die zijn vastgelegd in de Stadsvisie, die samen met de inwoners is ontwikkeld.

Jeugdzorg en onderhoud

De gemeente trekt extra geld uit voor groenonderhoud en het onderhoud van begraafplaatsen. Ook zet de gemeente geld opzij om de kosten van de jeugdzorg te kunnen blijven betalen, nu de rijksbijdrage daarvoor te kort schiet.
Appingedam gaat in 2021 op in een nieuw te vormen gemeente met Delfzijl en Loppersum.