Kleinere leidingen dwingen brandweer bluswateralternatieven te zoeken

In Zijldijk moest afgelopen zomer het groot watertransport uitrukken.
In Zijldijk moest afgelopen zomer het groot watertransport uitrukken. © Mario Miskovic/RTV Noord
Nieuwe waterleidingen met een kleinere diameter zorgen er voor dat de brandweer moet nadenken over alternatieven voor bluswatervoorzieningen. Door de kleinere leidingen kunnen sommige brandkranen niet genoeg bluswater leveren.
De brandweer moet daarom op termijn hoe dan ook af van brandkranen op drinkwaterleidingen, legt brandweercommandant Roelf Knoop uit. 'Alles laten zoals het nu is, is geen optie. Dan hebben we op termijn veel te weinig bluswater.'

Beter water, maar minder

Waterleidingen met een kleinere diameter zijn beter voor de kwaliteit van ons drinkwater, want het water stroomt sneller door de leiding. De keerzijde is wel dat er dan minder water door de leiding kan en er dus ook minder water uit de brandkraan komt. 'Dat is met name bij brand wel lastig', zegt Knoop.

Tussenoplossing

In Drenthe is twee jaar geleden resoluut overgestapt van brandkranen op tankwagens. In Groningen kiest de Veiligheidsregio vooralsnog voor een tussenoplossing.
Brandkranen die minder dan dertig kubieke meter bluswater per uur leveren, worden in de toekomst niet langer gebruikt. 'Maar het is ons een lief ding waard om brandkranen die wel genoeg bluswater leveren te blijven gebruiken', zegt Knoop. 'Voor de plekken waar dat niet kan, gaan we samen met het Waterbedrijf op zoek naar alternatieven.'

Nieuwbouwwijken

Knoop legt uit dat de brandweer nu al in sommige gevallen te maken heeft met die kleinere leidingen. 'In nieuwbouwwijken wordt dat leidingstelsel bijvoorbeeld al gelegd', aldus de brandweercommandant.
Ook in het buitengebied is niet altijd voldoende bluswater voorhanden via de drinkwaterleidingen. Toch hoeven de Groningers zich volgens Knoop geen zorgen te maken en komt de bluswatervoorziening niet in gevaar. 'We hebben heel grote slangen die we dan leggen: ons groot watertransport. Dat blijven we gewoon inzetten.'