Burgemeester Den Oudsten: 'We moeten onze cultuur van besturen aanpassen'

Burgemeester Peter den Oudsten
Burgemeester Peter den Oudsten © Jos Schuurman/FPS
'Na de herindelingsverkiezingen ontstaat er een andere gemeente met bredere belangen dan alleen de stad. We zullen onze cultuur van besturen daarom moeten aanpassen.' Dat zei burgemeester Den Oudsten zaterdag.
Hij deed die uitspraak op de slotdag van het Lets Gro-festival in Groningen. 'Wij zijn gewend om vanaf de Grote Markt de stad te besturen', aldus Den Oudsten.
'We zullen met het ambtelijk apparaat en het nieuwe gemeentebestuur, dat voor een belangrijk deel toch bestaat uit Stadse bestuurders, die cultuur moeten veranderen zodat iedereen zich straks ook thuis en welkom voelt.'

Zoektocht

Inwoners van de gemeente Groningen, Haren en Ten Boer gaan op 21 november naar de stembus voor de nieuwe gemeente Groningen. Volgens Den Oudsten wordt het aanpassen van de bestuurscultuur nog wel een zoektocht. 'Dat zit hem bijvoorbeeld in dienstverlening. Dat moeten we natuurlijk perfect op orde hebben, ook in de buitengebieden. Maar het zit hem ook in de attitude van het bestuur, om niet alleen te gaan voor de Stadse strategie.'

Basis van vertrouwen

In de aanloop naar de verkiezingen is Den Oudsten naar eigen zeggen zo'n beetje ieder weekend in touw. 'Ik ben veel in de nieuwe gebieden om met mensen te praten. Ik probeer een lichte basis van vertrouwen te creëren. Vooral in Haren is dat natuurlijk onder druk komen te staan, maar dat is jullie vast niet ontgaan.'

Aardbevingsgebied

Bovendien komt Groningen door de herindeling straks midden in het aardbevingsgebied te liggen. 'Dat is een apart onderwerp', benadrukt Den Oudsten. 'Maar dat maakt bijvoorbeeld wel dat we straks betrokken worden bij dat wat er nodig is voor de versterkingsoperaties. Het is dus echt anders dan het besturen van alleen maar stedelijk gebied.'

Festival voor iedereen

Den Oudsten deed zijn uitspraken zaterdag tijdens het 'Interview met de Burgemeester' in het Grand Theatre. 'Ik ben altijd heel enthousiast over dit festival. Het is creatief, en het brengt ons allemaal op nieuwe gedachten. Kijk alleen maar naar het programma van de afgelopen dagen. Het festival is echt voor alle lagen van de bevolking, en dat maakt dat ik er ieder jaar enthousiaster van raak.'

Thema geluk

Het vierdaagse festival kost honderdzeventigduizend euro. Het thema van dit jaar was geluk. 'Waar ik zelf gelukkig van word? Ik word echt happy van het sleutelen aan een oude auto. En ik ben een liefhebber van keramiek. Daar gaat veel vrije tijd in zitten. Dat vindt m'n vrouw trouwens iets minder leuk', aldus de burgemeester.