Komen er echt windmolens langs de Duitse grens?

Windmolens
Windmolens © Pexels
Windmolens langs de Duitse grens: aan de Duitse kant staan ze er al. Aan de Nederlandse kant niet, maar dat zou wel eens kunnen veranderen. Sinds kort wordt er namelijk over gesproken in de gemeente Westerwolde.
Of ze er uiteindelijk echt komen is nog allerminst zeker. Zo is het stroomnet er nog niet op berekend, zegt de Westerwoldse wethouder Harrie Brunen (Gemeentebelangen). En dan moet er ook nog eens draagvlak komen. Want dat is nodig, zeggen zowel Brunen als vrijwel alle partijen in de gemeenteraad.

VVD enthousiaster dan GroenLinks

De VVD lijkt over de mogelijke komst van grote windmolens enthousiaster dan GroenLinks. 'Molens van 200 meter hoog vind ik van den zotte, maar van de iets kleinere molens mag je er wat mij betreft tien, twintig of dertig langs de grens zetten', zegt VVD-raadslid Klaas Buigel. 'Maar wel alleen aan de grens. Iedere andere locatie in onze gemeente is voor ons onbespreekbaar.'
Net als Buigel wil ook GroenLinks-raadslid René Kriek 'Veenkoloniale praktijken in Westerwolde voorkomen'. Kriek spreekt over 'maximaal tien grote windmolens'. 'Verder moet je wat ons betreft veel meer naar kleinschalige energie-opwekking denken. Op daken van bedrijven en boerenschuren bijvoorbeeld. Grote windmolens mogen alleen daar komen waar het echt kan.'
Kriek: 'Twintig of dertig windmolens plaatsen lukt je voorlopig toch niet op korte termijn. We moeten ons sowieso afvragen of grootschalige opwekking op land verstandig is.'

'Inwoners moeten meeprofiteren'

Wat er ook gebeurt: de inwoners moeten meeprofiteren, zeggen VVD en GroenLinks, beide oppositiepartijen in Westerwolde. 'Wij denken bijvoorbeeld aan het systeem dat aan de andere kant van de Duitse grens geldt', zegt Buigel.
'Daar krijgen mensen die op een bepaalde afstand van een molen wonen 25.000 euro en worden ze ook met stroom gecompenseerd.' Buigels collega van GroenLinks: 'Er moet ook rendement voor de bevolking zijn. Ze moeten een financiële vergoeding krijgen, misschien zelf mede-eigenaar worden. Mensen mogen niet alleen leed ervaren, maar moeten de lusten van de windmolens krijgen', stelt Kriek.

'Duurt nog jaren'

Of de windmolens er komen is nog allerminst zeker, benadrukt wethouder Brunen van Gemeentebelangen nog maar eens. 'Er moeten nog veel vragen beantwoord worden.'
In het begin van 2019 spreekt de gemeenteraad van Westerwolde over de mogelijke komst van windmolens en (meer) zonneparken. En daarna kan het volgens Brunen nog zomaar vijf tot tien jaar duren voor ze er eventueel staan. 'Het energienet kan de opwekking van zo veel energie op die plek op dit moment gewoon niet aan.'