Heb jij je sloot al schoongemaakt?

De jaarlijkse schouw van sloten is begonnen. Voor 1 november moeten eigenaren van percelen die grenzen aan een schouwsloot, die sloot schoonmaken.
Medewerkers van het waterschap controleren of dit goed is gebeurd. 'We kijken of er veel begroeiing in de sloten zit en of de taluds gemaaid zijn', legt Gert van der Laan van Hunze en Aa's uit. Hij heeft een iPad bij zich waarop alle sloten staan die geschouwd moeten worden.

Kosten

Als een sloot niet schoon is, krijgt de eigenaar van het aangrenzend perceel een brief. Het waterschap vraagt daarin de sloot alsnog schoon te maken. Als dit niet gebeurt, reinigt het waterschap de sloot op kosten van de eigenaar.
De sloten moeten worden schoongemaakt om de doorstroming van water te verbeteren.