Vleesveehouders willen meer tijd voor fosfaatkeuze

Vleesvee
Vleesvee © Sytze van der Goot
Zo'n tachtig ongeruste vleesveehouders zijn in Marum bijeen om te praten over de volgens hen penibele situatie waarin ze terecht zijn gekomen.
Het leek zo mooi in maart van dit jaar: na veel protesten besloot de minister dat vleesveehouders (van zoogkoeien) niet onder hetzelfde 'fosfaatregime' vallen als melkveehouders. Die produceren namelijk veel meer mest dan boeren met vleeskoeien en bovendien kan er op melkvee meer worden verdiend dan op vleesvee. Vleesveehouders kregen daarom een uitzonderingspositie.

Vrijstelling

Vleesveehouders mogen kiezen: óf ze blijven in het fosfaatstelsel met behoud van de (dure) rechten die ze hebben gekregen óf ze kiezen voor vrijstelling.
In dat laatste geval mogen ze zoveel koeien houden als ze willen, als ze de mest maar op een verantwoorde manier kwijt kunnen. Nadeel is wel dat ze alle fosfaatrechten moeten afstaan, en die dus ook niet meer, vaak voor veel geld, kunnen verkopen. 

'Te kort'

Pas op 24 oktober jongstleden gaf 'Europa' groen licht voor deze regeling. Vleesveehouders kregen tot 6 november de tijd een keuze te maken. Maar die periode is veel te kort, vinden ze. Ten eerste omdat veel van hen nog niet weten op hoeveel fosfaatrechten ze aanspraak kunnen maken. Ten tweede omdat het nog niet duidelijk is welke consequenties vrijstelling op lange termijn heeft. 
Boeren op de bijeenkomst in Marum (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

'Moeilijke stap'

Zoogkoehouder Sytze van der Goot uit Eelde verwoordt het zo: 'In mijn geval gaat het om tweeduizend rechten van meer dan 250 euro per stuk, dat dus is meer dan een half miljoen waar je dan dag tegen zegt. Dat is een heel moeilijke stap als je niet weet wat de gevolgen op lange termijn zijn'.
Hij pleit daarom voor uitstel van de datum waarop hij en zijn collega's moeten kiezen, zodat er een weloverwogen keuze kan worden gemaakt.