Aantal studenten op de RUG is met bijna vijf procent gestegen

De faculteit Letteren van de RUG
De faculteit Letteren van de RUG © Sterkenburg Media
Het aantal studenten dat dit studiejaar is ingeschreven aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) ligt 4,6 procent hoger dan een jaar geleden.
Dat blijkt uit cijfers die de RUG dinsdag naar buiten bracht. In totaal staan er per 1 november 31.115 studenten ingeschreven.
De opleidingen met de grootste stijging van het aantal studenten zijn de bachelors Psychologie (+469) en International Business (+226). Voor die opleidingen is voor komend studiejaar een numerus fixus aangevraagd, meldt de universiteit.

Internationale studenten

Er zijn bijna drieduizend internationale studenten ingeschreven: 2.944. Die komen uit 120 landen.
Duitsland (2.286) levert de meeste buitenlandse studenten, gevolgd door Groot-Brittannië (462) en Italië (354). Er was de afgelopen maanden veel te doen om de instroom van studenten uit het buitenland, vanwege een nijpend kamertekort in Stad.

Meer vrouwen dan mannen

Vrouwelijke studenten zijn in de meerderheid aan de RUG: 52,1 procent. Het percentage vrouwelijke studenten is hoger onder buitenlandse studenten dan onder Nederlandse.