Personeelsgebrek dwingt UMCG tot beperking crisisopvang; Lentis verontwaardigd

© Dennis Venema
De afdeling Psychiatrie van het UMCG is niet langer bereid patiënten van andere organisaties op te nemen die acute psychiatrische zorg nodig hebben. Het besluit is bij ggz-organisatie Lentis rauw op het dak gevallen.
Martin Sitalsing, bestuursvoorzitter van Lentis, is verontwaardigd en wil om tafel met het Universitair Centrum voor Psychiatrie (UCP) van het universitair ziekenhuis.
De reden voor het besluit van het UCP is gebrek aan personeel, vooral verpleegkundigen. Dat staat in een e-mail die in handen is van RTV Noord.

Personeelsverloop en ziekte

Het bericht is afkomstig van Klaas Ronduite, hoofd Algemene Zaken van het UMCG, en gericht aan diverse instellingen, waaronder dus Lentis. Ronduite geeft daarin aan dat personeelsverloop en ziekte de achterliggende oorzaak zijn voor de maatregel.
'De afgelopen maanden is dit (het invullen van de roosters, red.), zij het met veel moeite, gelukt. Echter, dit heeft een grote wissel getrokken op het personeel', schrijft Ronduite. Daarom wordt de opnamecapaciteit vanaf woensdag 7 november beperkt.

Gastplaatsingen

'Dit kan mogelijk consequenties hebben voor onze beschikbaarheid voor gastplaatsingen en separeer- en afzonderingsmogelijkheden. Vandaar dat we jullie met deze mail hierover informeren', waarschuwt het afdelingshoofd.

In het verkeerde keelgat

De mededeling schiet Sitalsing in het verkeerde keelgat. De Lentis-topman ziet de bui al hangen: 'Bij wie komen de spoedgevallen weer op het bordje, denk je? En dan mag ik mijn medewerkers over de kling jagen?!'

Brandbrief

De irritatie van Sitalsing komt niet uit de lucht vallen. Onlangs kreeg hij een brandbrief van zijn eigen medewerkers. Daarin zegden ze het vertrouwen op in het management van de crisisdienst van Lentis, omdat ook daar de bezetting van het dienstrooster spaak liep.
Sitalsing heeft inmiddels binnen zijn organisatie maatregelen genomen om de roosterproblemen op te lossen. Maar tegelijkertijd doet hij een beroep op andere ggz-instellingen bij te springen om de crisisdienst overeind te houden.
Sitalsing hoopt daarom dat het UCP het besluit terugdraait: 'Het zou mooi zijn als we samen optrekken bij zulke ingrijpende besluiten. Want we hebben de afgelopen tijd intensief samengewerkt om te komen tot een regioplan.'

Reactie UMCG

Volgens UMCG-woordvoerder Marjolein Bogaards staat de gedeeltelijke opnamestop bij het UCP los van de afspraken met Lentis over de crisisdienst. Bovendien is de gedeeltelijke opnamestop bij het UCP van korte duur, zegt Bogaards: 'We gaan er vanuit dat dit van korte duur is. In januari is het team weer op volle sterkte.'
'Het komt natuurlijk vaker voor dat je even te maken hebt met extra drukte en dan een patiënt niet kunt opnemen, en dan kijk je samen met partners waar een patiënt terecht kan.'