Schiermonnikoog heeft geld over voor oplossen slibprobleem jachthaven

De jachthaven van Schiermonnikoog
De jachthaven van Schiermonnikoog © Wikimedia Commons/Femmark
Het slibprobleem in de jachthaven van Schiermonnikoog wordt aangepakt. De gemeente wil 70.500 euro beschikbaar stellen om de haven weer beter bereikbaar te maken.
De haven slibt dicht en is daardoor moeilijk bereikbaar. Het gevolg daarvan is ook dat het aantal ligplaatsen in de jachthaven gereduceerd is van 120 naar 80 ligplaatsen. Dat had ook financiële gevolgen.
Een zogeheten cutterzuiger wordt ingezet. Het baggerslib wordt via een buisleiding gestort in het baggerdepot ten noorden van de haven.

Veel slib verwijderen

'We hebben éénmalig toestemming van Rijkswaterstaat gekregen om het slib in het depot te deponeren', vertelt wethouder Erik Gerbrands. De schatting is dat er 20.000 kuub slib uit de haven gehaald moet worden.
De gemeente komt met deze grote ingreep omdat andere maatregelen niet het gewenste resultaat leverden. Zo is een ploegboot ingezet die het slib los woelde.

Andere manieren

De meest wenselijke oplossing voor de gemeente is om regelmatig met een baggerschip het slib te verwijderen en te deponeren op het wad ten oosten van de Veerdam. Maar dat staat huidige regelgeving niet toe, vanwege aantasting van de natuur.
De Kiesvereniging Schiermonnikoogs Belang, watersportvereniging Lytje Pôle en jachthaven de Oude Veerdam stapten naar de Raad van State om deze regels versoepeld te krijgen. Daar kregen ze geen gelijk.
Om het zand op het wad te deponeren is daarom nog steeds een vergunning nodig. 'We zijn in goed overleg met de provincie om dat te verwezenlijken', vertelt wethouder Gerbrands.
Maar om het probleem voorlopig op te lossen wil de gemeente deze éénmalige grote baggeractie met de cutterzuiger. Op 27 november besluit de gemeenteraad of het extra geld beschikbaar wordt gesteld.