Extreem weer kost Hunze en Aa's bijna half miljoen euro (update)

© Jos Schuurman/FPS
De extreme weersomstandigheden van dit jaar hebben het waterschap Hunze en Aa's tot nu toe 485.000 euro gekost
Het voorjaar was nat en vooral in mei viel er extreem veel neerslag. Deze neerslag zorgde voor schade aan de watergangen en het herstel leidde tot extra kosten. De extra kosten bedragen 80.000 euro. De beschadigde en uitgespoelde taluds zijn inmiddels hersteld.
Door problemen met de waterafvoer moesten daarnaast extra baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd.

Problemen door droogte

In de zomer moesten er vanwege de droogte extra pompen worden ingezet om water vanuit het IJsselmeer naar het beheergebied van het waterschap te pompen. Daarnaast hield Hunze en Aa's de droge veenkades nat om de veiligheid te waarborgen. De extra kosten die hiermee gemaakt zijn bedragen 405.000 euro.

'Geen jaar is gelijk'

Natuurdeskundigen waarschuwen boeren dat ze door de klimaatverandering rekening moeten houden met natter land.
'We gaan al eeuwenlang met het water om', zegt bestuurder Hilbrand Sinnema van het waterschap. 'Ik ken de geluiden vanuit de natuurorganisaties, maar met het weer zullen we altijd moeten dealen. En dat zal ook in de toekomst zo blijven.'
'Geen jaar is gelijk, misschien is het volgend jaar weer totaal anders. Nu hadden we een jaar met extreme nattigheid en vervolgens extreme droogte', stelt Sinnema. 'Dat zijn weersomstandigheden en als waterschap zijn we gewend daarmee om te gaan.'

Noorderzijlvest

Waterschap Noorderzijlvest weet nog niet hoe groot bij hen de schade is. 'We hebben relatief minder overlast door de droogte dan andere waterschappen, maar zijn nog bezig met de evaluatie van de schade', zegt bestuurder Carla Alma.