Nepstorm beukt als test op Waddenzeedijk

Een deel van de Waddenzeedijk
Een deel van de Waddenzeedijk © Arie Hut/RTV Noord
De Waddenzeedijk in de Carel Coenraadpolder bij Finsterwolde krijgt het donderdag hard te verduren. Metershoge golven zullen gedurende twintig uur op de groene dijk beuken. Na afloop moet duidelijk worden hoe de grasmat op de zeedijk zich heeft gehouden.
De zware golven zijn geen gevolg van natuurgeweld, maar worden kunstmatig opgewekt met een machine van Rijkswaterstaat. Zogeheten golfoploopproeven zijn vooral bekend van waterloopkundige laboratoria. Met de machine van Rijkswaterstaat kan de nepstorm ook op locatie worden opgewekt.

Golfslag

'Met deze veldproef willen we nagaan wat de natuur doet, wat de grasbedekking kan hebben aan golfslag', zegt Hilbrand Sinnema. Hij is bestuurslid van waterschap Hunze en Aa's en betrokken bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma.
De test duurt twintig uur, het testvak is acht meter hoog en een paar meter breed. Als binnen die tijd de grasmat scheurt of er andere schade aan de dijk optreedt, wordt de nepstorm direct stilgelegd.

Meer testen

De golfopwekker wordt de komende tijd ook gebruikt op twee andere locaties: op de Emmapolderdijk ten westen van Eemshaven en op de Slachterdyk in Friesland.
In 2017 hebben onderzoekers nagegaan welke grassoorten er nu op de Waddenzeedijken voorkomen. Ze gingen na hoe sterk het gras was. Vervolgens zijn bij de de Radboud Universiteit in Nijmegen verschillende nieuwe grasmengsels ontwikkeld die komend voorjaar worden ingezaaid. In vier proefvakken in onze provincie en Friesland wordt gedurende vijf jaar nagegaan hoe het gras zich houdt.

Besparingen

'Na die periode zou kunnen blijken dat grasdijken net zo veilig zijn als dijken van steen of asfalt', zegt Sinnema. 'En dat zou kunnen leiden tot besparingen bij dijkaanleg. Als het gras sterk genoeg is en overal toepasbaar, hoeft een dijk misschien minder ingrijpend aangepast te worden', legt hij uit.

Kosten

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en alle waterschappen, stelde eerder dit jaar zo'n 650.000 euro beschikbaar voor dit onderzoek. Diverse marktpartijen en Deltares werken eraan mee. De komende jaren versterkt het HWBP in heel Nederland minimaal 1100 kilometer aan dijken. In totaal is hier 7,4 miljard euro voor beschikbaar.