Oproep vanuit dorp gehoord: nieuwbouw in Zoutkamp

in Zoutkamp gaat weer gebouwd worden
in Zoutkamp gaat weer gebouwd worden © Rossographer/Creative Commons
Er komt nieuwbouw in Zoutkamp. Een meerderheid van de gemeenteraad van De Marne wil dit.
Dorpsbelangen en een aantal inwoners trokken aan de bel bij de gemeente omdat er nauwelijks meer woningen vrijkomen in het dorp.
Volgens hen is de woningbouwstichting huizen aan het slopen, maar wordt verzuimd om genoeg nieuwe te bouwen. Ook gaat de verkoop van huizen onderhands via Facebook of via via. Nieuwbouw is nodig zodat jongeren en ouderen in hun dorp kunnen blijven wonen.

Markt op slot

Er is de afgelopen jaren niet tot nauwelijks gebouwd in de gemeente De Marne omdat de woningmarkt op slot zat. Wethouder Anne-Marie Smits (GroenLinks) laat weten dat er nu weer ruimte is voor nieuwe woningen. Ze geeft daarmee gehoor aan de oproep van het dorp en de wens van de raad.
De gemeente heeft vier nieuwbouwlocaties in Zoutkamp op het oog voor twaalf woningen:
- Wilhelminastraat (jongerenwoningen)
- Woldringhstraat (levensloopbestendige woningen)
- Beatrixstraat, het oude Heiploeg-terrein (vrijstaande woningen)
- De Schuit (eventuele locatie voor wonen en werken)
Wel vindt de wethouder dat er nog steeds voorzichtigheid is geboden bij nieuwbouw. 'Dit is nog steeds een krimpgebied', zegt Smits.