Proef met 'spreekuurrechter' is een succes

© Marjan Buring
Een proef met zogeheten spreekuurrechters is een succes geworden. De rechtbank Noord-Nederland gaf mensen de kans een eenvoudig geschil voor te leggen, zonder dagvaarding of advocaat.
De rechter hoorde de strijdende partijen aan en adviseerde over een schikking. Dat resulteerde in 91 procent van de gevallen in een akkoord, dat een stuk goedkoper uitpakte dan via een normaal kort geding.

Laagdrempelige rechter

De spreekuurrechter in Groningen, Assen en Leeuwarden behandelt bijvoorbeeld burenruzies en conflicten met de huisbaas of een aannemer. Vooral bij burenruzies draagt de laagdrempelige rechter toe aan een gemakkelijker toegang tot de rechtspraak, constateren de onderzoekers.
Andere rechtbanken houden vergelijkbare proeven. Zo hebben de rechtbanken in Rotterdam en Dordrecht een 'regelrechter', waar bedrijven en burgers conflicten snel en goedkoop kunnen beslechten. Den Haag heeft 'wijkrechters', die de wijk intrekken om burenruzies of overlastsituaties op te lossen.