RUG-onderzoek: 'Zwaarst getroffenen in aardbevingsgebied verliezen hoop'

© Mario Miskovic/RTV Noord
Inwoners van het aardbevingsgebied tonen veerkracht, maar het vertrouwen in een goede afloop blijft laag. Dat concluderen RUG-onderzoekers Tom Postmes en Katherine Stroebe.
Zij voeren samen met de GGD en het Sociaal Planbureau Groningen een langdurig onderzoek uit onder de naam Gronings Perspectief. Daarvoor houden ze geregeld metingen onder de inwoners.

'Vertrouwen gedeeltelijk hersteld'

Direct na de zware beving bij Zeerijp (3.4 op de Schaal van Richter) in januari, werd de eerste meting uit het onderzoek gedaan. Toen bleek dat veel inwoners zich onveilig voelden. Ook waren ze bozer en voelden ze zich machtelozer.
Nu, bijna een jaar later, is dat 'slechts gedeeltelijk hersteld', concluderen Postmes en Stroebe. 'Qua gezondheid en emotionele toestand vertonen bewoners enige tekenen van veerkracht. Tegelijk daalt het veiligheidsgevoel', aldus de onderzoekers.

Verborgen agenda's?

Na de beving bij Zeerijp werden vanuit Den Haag ingrijpende maatregelen beloofd. Zo gaat de gaskraan op termijn helemaal dicht. Voor Groningers geldt: eerst zien dan geloven.
'Men twijfelt aan de goede bedoelingen van de Rijksoverheid. Respondenten denken dat er verborgen agenda's zijn, zoals het doelbewust vertragen en traineren van de aanpak, of dat beleidsmaatregelen 'window dressing' zijn.'

Afnemen van hoop

Ook de lange schadeafhandeling schaadt het vertrouwen van mensen, concluderen de onderzoekers. 'Bewoners met meervoudige schade aan hun huis komen steeds verder op achterstand. Tegelijk neemt het aantal mensen met meervoudige schade toe.'
Postmes: 'Het afnemen van hoop is veelbetekenend: kijkend naar de toekomst hebben de zwaarst getroffenen er minder en minder vertrouwen in dat dit nog goed komt. Deze groep zou centraal moeten staan in de aanpak van de problemen.'