'Wat ons betreft moet Nedmag stoppen met zout winnen'

© RTV Noord / Nedmag
Zoutbedrijven als Akzo Nobel en Nedmag communiceren slecht met hun omgeving, nemen klachten onvoldoende serieus en nemen niet hun verantwoordelijkheid als het gaat om schadeafhandeling.
Dat beeld schetsen bewonersgroeperingen bij de start van het debat over de zoutsector in Provinciale Staten. Het thema is op verzoek van de Partij voor de Dieren, de Partij voor het Noorden en de Partij van de Arbeid geagendeerd.

'Niet open en eerlijk'

'De communicatie vanuit Akzo Nobel verloopt niet open en eerlijk', zegt omwonende Tineke Raap uit Winschoten. 'Omwonenden ervaren overlast en de schadeprocedure verloopt niet naar tevredenheid. Bovendien zijn de risico's van zoutwinning veel groter dan we dachten'.
'De bodem raakt hier onherstelbaar beschadigd. Er zijn calamiteiten te over, zoals een vastzittende buis en een aardbeving van 1,3 op de schaal van richter. Bovendien zijn de aanbevelingen van het Staatstoezicht op de Mijnen totaal niet opgevolgd.'

Nedmag moet stoppen

Jakoba Gräper uit Borgercompagnie houdt een soortgelijk verhaal over Nedmag. 'We worden weggezet en niet serieus genomen. Bij schades wordt gezegd: het komt niet van ons', stelt ze onomwonden.
'We hebben in 2010 en 2011 het proces doorlopen en toen kregen we te horen dat schade niet veroorzaakt wordt door bodemdaling. Veel omwonenden zeggen nu: wij gaan schades niet meer opnieuw melden, het kost veel energie en levert toch niks op'.
'Voor ons is het helder: Nedmag moet stoppen met het winnen van zout.' Haar buurtgenoot Jody Berkhof bevestigt de lezingen.

Alsof het 't gasdossier is

Volgens Partij voor de Dieren moet het provinciebestuur er alles aan doen om dit thema in Den Haag prominenter op de agenda te krijgen. 'Dit is net alsof het 't gasdossier is', zegt Statenlid Ankie Voerman.
'Er is niet echt aandacht voor de gevolgen van het milieu. Het Staatstoezicht erkent de problematiek ook. Oude putten zijn niet netjes achtergelaten en de caverne van Akzo bij Heiligerlee is instabiel. Ook Nedmag, dat zo opgaf over veiligheid, is door het ijs gezakt.'

Grootste bodemdaling ooit

Voerman geeft aan dat er veel aan de hand is. 'Volgens het Staatstoezicht is er in de bodem bij Borgercompagnie sprake van de grootste bodemdaling ooit in Nederland met een bodemdaling van 65 tot 70 centimeter. Er zal schade in de bodem ontstaan.'
Statenlid Ankie Beenen (PvdA) wil van het provinciebestuur weten wat die eraan kan doen.
Gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP) geeft aan dat de kritische houding van het Staatstoezicht op de Mijnen op de zoutsector een teken aan de wand is, maar benadrukt ook dat hij er formeel gezien niet over gaat.

Gevolgen van het lek

Wel laat hij weten dat het provinciebestuur een visie op zoutwinning in de provincie ontwikkelt. 'Dit college bereidt een nieuwe visie voor de ondergrond voor. In die visie worden er keuzes gemaakt over de toekomst van zoutwinning.'
Volgens Stichting Stop Zoutwinning is het echter zonneklaar. Hij benadrukt wat de gevolgen zijn van het lek dat bij Nedmag op 20 april is ontstaan, waardoor het de zoutwinningslocatie bij Tripscompagnie moet afbouwen.

Afvalwater in de Dollard

'Er is door dat lek 40 miljoen dieselwater kwijt, wat nu in de bodem zit. Ons drinkwater is in gevaar', stelt hij. 'Bovendien loost Nedmag al jaren afvalwater in de Dollard. Dat moet stoppen.'