Kernenergie? 'Dom en kortzichtig'

© RTV Noord
VVD-parlementariër Klaas Dijkhoff zei het Arjen Lubach na: als de uitstoot van aanzienlijk minder CO2 het doel is, red je dat niet met alleen energie uit zonlicht en wind. Bij kernenergie komt géén CO2 vrij. Dus laten we beginnen met het bouwen van een kerncentrale. Eens, Beter Weters?

Domme reactie

Ab-so-luut niet! Zolang wél duidelijk is dat kernenergie levensgevaarlijk is en níét duidelijk is dat daarin verandering zal komen, moeten we niet ineens paniekerig (omdat we een of andere norm niet zullen halen) besluiten dan maar een kerncentrale of wat te bouwen. Wat een domme reactie op niet eens vaststaande feiten.

Ongelukken en lekkages

Het niet halen van klimaatdoelen, of de angst dat de zon ermee op zal houden, of dat er geen wind meer zal waaien, het is allemaal geen reden om dan maar met kernenergie in de weer te gaan. Waar dat toe leidt, zien we bijvoorbeeld in België en in Rusland: ongelukken, en lekkages. En overal een groot probleem van kernafval. Heel dom, heel kortzichtig vooral ook. Dus: ab-so-luut niet!
Fokke Fennema was predikant op 't Hoogeland. Hij is lid van D66 en is namens die partij raadslid in Oldambt. Meer...

Jammer van de VVD

Wat een vent is die Arjen Lubach! Telkens weer ingewikkelde en omstreden zaken helder verwoorden en daarmee ter discussie te stellen. Dit keer kernenergie. De VVD stond blijkbaar klaar om direct het stokje op te pakken, en dat vind ik jammer. De vraag of kernenergie wel of niet weer op de politieke agenda moet staan, zou niet vooraf beantwoord moeten worden door één partij.

Erg overtuigend

Het lokt namelijk direct de reacties van andere partijen uit: de VVD is voor? Nou, dan zijn wij natuurlijk tegen! Het debat over kernenergie zou ik liever voeren zonder de politiek. Gewoon op basis van argumenten en feiten, niet op basis van politieke voorkeuren. En wat vind ik zelf? Ik vind Lubach zijn argumenten erg overtuigend.
Marc Jager werkt als zelfstandig adviseur en was van 2009 tot 2011 gedeputeerde van verkeer, vervoer en energie in Groningen. Meer...

Het hele verhaal

Je kunt heel erg weg zijn van iemands werk, dat bewonderen zelfs en toch op een bepaald moment zeggen: 'ik ben het hierover niet met je eens”! Dat had ik zondag met Lubach. Ik wil blind noch doof zijn voor rationele argumenten, ben het stadium van onbespreekbare dogma's al lang voorbij. Maar ook Lubach (en VVD'er Dijkhoff in zijn voetsporen) moet wel het hele verhaal vertellen, dus iets nadrukkelijker het giga probleem van het radioactieve afval, de hoogte van de investeringen, maar ook de eindigheid van beschikbaarheid van uranium.

Watermanagement

Waarbij over de leveranciers van dat uranium ook nog wel iets te zeggen valt. Aan zonne- en windenergie gaan we niet genoeg hebben, zeker niet wanneer we niet meer op ons gebruik weten te besparen. Maar we zijn ijzersterk in watermanagement, en ook getijden en osmose kunnen energie opleveren. Nieuwe energie, echte innovatie! En Lubach? Was vast zijn beste grap ooit...
Marjo van Dijken vertegenwoordigde de PvdA in de Tweede Kamer tussen 2003 en 2010. Eerder was ze gemeenteraadslid in Groningen. Meer...

Geen kolencentrales

Het is erg belangrijk om ervoor te zorgen dat de uitstoot van CO2 gereduceerd wordt om verdere opwarming van de aarde daardoor te voorkomen. We moeten dus zo snel mogelijk af van vervuilende kolencentrales. Daar kun je een grote slag mee slaan. Als we dat gaan vervangen door kernenergie ontstaat er een ander probleem, namelijk afval waar we geen weg mee weten.

Eerst alles proberen

Het lijkt me heel verstandig om heel hard te werken aan andere alternatieven om ons blijvend van energie te voorzien, maar zonder dat het voor latere generaties een probleem wordt. Als we alles hebben geprobeerd en we redden het niet, dan pas kunnen we kijken of we kernenergie kunnen gaan gebruiken. Er moet dan wel een oplossing zijn voor het afval.
David de Jong is directeur van het Princenhof in Leeuwarden. Hij was 15 jaar gemeenteraadslid in Groningen voor de ChristenUnie. Meer...

Goed alternatief?

'Kernenergie is een goede zaak', zeggen prominente voorstanders van kernenergie. En Tsjernobyl dan? 'Dat is door een stomtoevallige, domme fout mis gegaan.' En Fukushima dan? 'Dit is een eenmalige fout door nalatigheid. Kernenergie is veilig. En er is geen uitstoot van CO2. De gevaarlijke opwarming van deaarde door de uitstoot van CO2 wordt door kernenergie niet verder gestimuleerd. Dus nu we van het gas af moeten, is kernenergie een goed alternatief.'

Niet doen

Wat moeten we dan met kernafval dat decennia- cq eeuwenlang in de bodem blijft zitten? Wordt die bodem ooit weer veilig? En komt die centrale in het Noorden? Vragen, allemaal vragen. Onzekerheden ook. Daarom kan ik niet pleiten voor nieuwe kerncentrales in Nederland.
Jan Evenhuis was namens de VVD gemeenteraadslid van de gemeente Groningen. Hij maakte maar liefst 32 jaar deel uit van de raad. Meer...

Bliksemafleider

Een nieuwe kerncentrale is niet aan de orde. De bouw van een centrale duurt lang en is duur – geld wat niet in écht groene oplossingen gestoken kan worden. Maar het belangrijkst: we kunnen geen veiligheid garanderen. En dat moet voorop staan. Ik snap wel dat de VVD het idee ineens zo naar voren schuift. Het is namelijk de perfecte bliksemafleider van de strijd die eigenlijk gevoerd moet worden: de strijd tegen het grootkapitaal dat winst boven mens en planeet stelt. 

Sociale strijd

Maar we kunnen het ons niet meer permitteren om weg te kijken. Er is geen tijd voor schijnoplossingen. Om klimaatverandering aan te pakken, moeten we ons economisch systeem radicaal veranderen. En daarvoor is collectief georganiseerd verzet van onderop nodig. Dat ontstaat niet als de meerderheid van de mensen niet mee kan komen. Daarom moet de strijd tegen klimaatverandering tegelijkertijd een sociale strijd zijn, een strijd tegen ongelijkheid. Alleen met een groene én sociale revolutie, komen we er. Niet met nieuwe kerncentrales.
Lisa de Leeuw studeert in Groningen en is sinds 2017 voorzitter van ROOD, de jongerenorganisatie van de SP. Meer...

Niet in mijn achtertuin

De oude discussie laait weer op. De CO2-uitstoot moet naar beneden, links of rechtsom. Maar dat is mijns inziens niet de oplossing. Er zijn alternatieven: zon- en windenergie. Echter, het probleem is: iedereen is er voor, tot het moment dat bij burgers in de buurt deze installaties moeten worden gebouwd. Dan hoeft het niet meer en het verzet is dan groot. Aan kernenergie zitten veel risico's, maar of we er aan ontkomen is de vraag.

Regels en procedures

Als het plaatsen van windmolens en zonneparken inclusief de infrastructuur niet sneller gaat dan nu, betwijfel ik of we er komen zonder kernenergie. Helaas hebben we zoveel regels en procedures bedacht, dat het lang duurt voor zonne- en windenergie gerealiseerd is . Bedenk dus een manier om deze schone energie ergens te plaatsen, zodanig dat inwoners er geen of weinig hinder van hebben. Maar deze discussie is nog niet ten einde.
Hendrik Klap was tussen 2003 en 2013 wethouder Sociale Zaken, Welzijn en Volkshuisvesting in Vlagtwedde namens Gemeentebelangen. Meer...