SodM gaat NAM-model verder onderzoeken

Inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren van het SodM
Inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren van het SodM © Jos Schuurman en Staatstoezicht op de Mijnen (bewerkt)
Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) laat zelf de juistheid van het NAM-model toetsen dat gebruikt wordt voor het prioriteren van de meest onveilige woningen in het aardbevingsgebied.
Dat model laat zien welke huizen het hoogste risico lopen en als eerste versterkt moeten worden. RTV Noord berichtte woensdag dat het model mogelijk ten onrechte onveilige huizen over het hoofd ziet.
Die stelling is gebaseerd op een onderzoek en een interne mailwisseling van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Beide documenten zijn in handen van RTV Noord en hebben we voorgelegd aan de baas van het SodM: inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren.

Signaal

Kockelkoren wil geen conclusies trekken uit de bevindingen dat sommige huizen mogelijk niet gezien worden, maar hij noemt het wel 'een signaal'. 'Het is zaak om dit verder uit te zoeken.'

Nieuwe norm

De toezichthouder zegt zelf ook een vergelijking te laten maken, maar dan met de meest actuele norm. De vergelijking die in handen is van RTV Noord is afgelopen maand gedaan gebaseerd op de norm van 2017. Tot voor kort was dat de meest actuele norm.
'Dit laat zien dat het een belangrijke vergelijking is om te maken, maar dan wel met de nieuwste norm', reageert Kockelkoren. 'Die nieuwe norm is net gepubliceerd, dus dat is wat we gaan doen.' 

Huidige dreigingsinformatie

Het verschil zit volgens de toezichthouder in het feit dat het NAM-model gebruik maakt van actuele dreigingsinformatie voor een lijst met meest onveilige woningen. De norm van 2017 kijkt naar de dreiging van de afgelopen paar jaar. De nieuwste norm (2018) is actueler en kijkt net als het NAM-model naar de huidige dreiging.
'Wij gaan nu toetsen of de uitkomsten met de nieuwste norm tot vergelijkbare uitkomsten leidt als de uitkomsten van het NAM-model', zegt Kockelkoren. 'Als dat een groot verschil oplevert, dan moeten we echt heel erg nadenken wat dat zegt over het NAM-model, waarom de verschillen er zijn en wat het betekent voor de hele versterkingsaanpak.'
In de vergelijking die in handen is van RTV Noord worden tien gebouwtypen bekeken, bestaande uit 39 adressen. Kockelkoren verzekert dat de vergelijking van het SodM grootser wordt gedaan.
Het Staatstoezicht op de Mijnen hoopt dit voorjaar de uitkomsten van de eigen vergelijking te hebben.

Niet vertragen, gewoon beginnen

Toch waarschuwt de inspecteur-generaal van het SodM door deze onrust wel voor verdere vertraging. 'Dit allemaal moet er niet toe leiden dat we niet gaan starten met de versterkingsoperatie', benadrukt hij. 'Want anders wordt het betere de vijand van het goede. We moeten de versterking nu in gang zetten, vaart maken en afronden.'
De toezichthouder zegt dat er naar gestreefd moet worden om de versterking binnen zeven jaar af te ronden.