Kosten Commissie Mijnbouwschade vallen lager uit

Kosten Commissie Mijnbouwschade vallen lager uit.
Kosten Commissie Mijnbouwschade vallen lager uit. © Jos Schuurman / FPS | Beeldbewerking RTV Noord
De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) denkt dit jaar 47,4 miljoen euro kwijt te zijn aan kosten voor de eigen organisatie. Dat is ruim 18 miljoen minder dan aanvankelijk was berekend.
De kans bestaat dat het uiteindelijke bedrag nog lager uitvalt, meldt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Voor de duidelijkheid: dit staat los van de schadevergoedingen die worden uitgekeerd aan Groningers die gedupeerd zijn door de gaswinning.

Minder deskundigen

Dat de organisatiekosten lager uitvallen dan begroot, heeft meerdere oorzaken. Er blijken minder deskundigen beschikbaar dan gedacht en er is minder ondersteunend personeel nodig.
In de loop van 2019 wordt duidelijk hoeveel geld de TCMG dit jaar werkelijk heeft gekost. Het ministerie verwacht dan ook meer duidelijkheid te kunnen geven over de te verwachten kosten voor volgend jaar.

Onafhankelijk

De TCMG handelt de schadeclaims af van Groningers die schade hebben ondervonden door de aardbevingen in onze provincie, die veroorzaakt worden door de gaswinning van de NAM.
Eerst werden die schades afgehandeld door het Centrum Veilig Wonen (CVW), maar dat werd gezien als een verlengstuk van de NAM. De TCMG wordt geacht onafhankelijk te zijn.