Hazenpest terug in Nederland, vermoedelijk ook in Groningen

Een haas
Een haas © Gertjan van Noord/Flickr (Creative Commons)
De hazenpest blijkt al vijf jaar terug te zijn in Nederland en is volgens onderzoekers vermoedelijk ook in onze provincie opgedoken.
Al sinds 2013 wordt de ziekte soms vastgesteld, aldus patholoog Marja Kik van de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en het Dutch Wildlife Health Centre. Daarvoor werd de ziekte zestig jaar lang niet waargenomen. In de provincies Friesland, Overijssel, Utrecht en Limburg hebben zich de laatste jaren zeker enkele gevallen voorgedaan.

Mens kan ook ziek worden

De mens kan ook hazenpest oplopen en er volgens Kik zonder antibiotica aan sterven. Bij tijdige behandeling is er weinig reden tot zorg. De besmetting kan van dier op mens overgaan, maar niet van mens op mens.
De omvang van de hazenpest is moeilijk in te schatten, doordat stervende dieren zich meestal verstoppen en na hun dood niet meer worden gezien. Toch vinden jagers en natuurbeheerders wel dode dieren. Ze melden ook dat ze in bepaalde gebieden steeds minder hazen zien.

Zieke jagers in Duitsland

Ook in enkele andere Europese landen is de hazenpest weer gesignaleerd. In Duitsland moesten zich recent negen jagers tegelijk in het ziekenhuis laten behandelen nadat ze hazenpest hadden opgelopen.

Hoe raak je besmet?

Besmetting kan plaatshebben door contact met een zieke of gestorven haas, via een insectenbeet, door besmet water en door het opsnuiven van besmette deeltjes. Zweren, ontsteking van lymfeklieren, koorts en griepachtige verschijnselen kunnen duiden op de ziekte.