Steeds meer balkons in De Wijert uit voorzorg gestut

© Marco Grimmon/RTV Noord
Opnieuw laat woningcorporatie Lefier in de stad-Groninger wijk De Wijert enkele tientallen balkons uit voorzorg stutten. Uit een steekproef blijkt dat ze mogelijk onveilig zijn.
Het gaat om twee gebouwen aan de Couperusstraat en één aan de Vondellaan. Daarbij gaat het in alle gevallen om de balkons aan de voorzijde. Bij de balkons aan de achterzijde zijn geen gebreken gevonden.
Doordat de balkons worden gestut, kunnen de bewoners er voorlopig wel gebruik van blijven maken. Verder onderzoek moet uitwijzen welke versterkingsmaatregelen nodig zijn. De huurders zijn op de hoogte gesteld, zegt Marleen Piek, woordvoerder van Lefier.

Nog een onderzoek

Bij een ander complex aan de Couperusstraat blijken de balkons zowel aan de voor- als aan
de achterkant in orde. Daar hoeft dus niks te gebeuren. Hetzelfde geldt voor een ander complex aan de Vondellaan. Er loopt nog een onderzoek naar de balkons van twee complexen aan de Hora Siccamasingel.
Bij Couperusstraat 1 t/m 47 zijn de problemen inmiddels verholpen. Dat kostte de Vereniging van Eigenaren van dat complex bijna 150.000 euro.
Woningstichting Patrimonium en woningcorporatie De Huismeesters kampen met soortgelijke problemen in De Wijert. Ook zij hebben balkons in de stutten staan.

Wake-up call

In 2011 brak in Leeuwarden een galerij van een flat af. Dat was aanleiding voor het kabinet alle woningcorporaties in ons land op te dragen onderzoek te doen naar de veiligheid van soortgelijke galerijen en balkons.
Het incident in de Friese hoofdstad was een wake-up call voor woningcorporaties, zegt Piek: 'De balkons in De Wijert zijn van een ander type, maar uit voorzorg hebben we ze wel laten onderzoeken. Bovendien trokken bewoners aan de bel.'

Apart geval

Een apart geval zijn de drie flats van Lefier aan de Westindischekade in Groningen. Daar brak afgelopen zomer een balkon van de gevel. Onderzoek heeft uitgewezen dat de oorzaak in dit geval het zout is, dat tijdens de bouw aan het beton is toegevoegd, om het beton sneller te laten drogen.
In de loop van de tijd is het betonijzer door het zout zodanig aangetast dat de draagkracht
onvoldoende blijkt. Inmiddels heeft Lefier besloten dat alle 153 balkons aan de Westindischekade moeten worden versterkt..
Naar aanleiding van het incident aan de Westindischekade is Lefier van plan nog eens honderden balkons elders in de stad op gebreken te laten onderzoeken.