Wethouder Stad: 'Aantal huizen versterking wordt waarschijnlijk meer'

© Chris Bakker/RTV Noord
Het aantal van 1.205 huizen in Groningen-stad dat een licht verhoogd risico loopt bij een zware aardbeving, wordt waarschijnlijk hoger. Dat is de verwachting van wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA).
Hij reageert op het bericht dat aan de oostkant van de stad huizen staan die langdurig een licht verhoogd risico lopen, dus ook als de gaswinning wordt afgebouwd. Dat betekent dat ze mogelijk versterkt moeten worden, afhankelijk van de uitkomst van een inspectie.

Al snel veel huizen

De gemeenten in het aardbevingsgebied gaan per gemeente een plan van aanpak maken voor de versterking. Dat geldt ook voor de gemeente Groningen.
Van der Schaaf verwacht dat het exacte aantal huizen dat risico loopt gedurende de tijd zal veranderen. 'Waarschijnlijk worden het er meer, maar hoeveel precies weten we nog niet. In de stad gaat het al snel om veel.'

Niet uit de lucht

Voor het gemeentebestuur komt dit nieuws van huizen die risico lopen niet uit de lucht vallen. 'Voor de zomer zagen we in het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen al dat delen van de stad mogelijk risico zouden lopen', zegt hij. 'Dus het is niet helemaal nieuw.
'En als nieuwbouw in de stad versterkt moet worden, dan is het logisch dat dat ook geldt voor bestaande bouw.'

Afspraak met NCG

Ten opzichte van de periode voor de zomer weet de gemeente nu specifieker welke panden in de risico-categorieën vallen. 'Begin volgende week hebben we een afspraak met de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) om te kijken wat dit betekent en hoe we het precies gaan oppakken.'
De wethouder benadrukt dat het gaat om een langdurig licht risico. 'In de kern van het gebied staan huizen in de hogere risicogebieden', zegt Van der Schaaf. 'Daar moet de prioriteit liggen.'

Debat aangevraagd

De SP heeft in reactie op het nieuws intussen een debat aangevraagd in de gemeenteraad. Of dat debat er komt, is nog niet duidelijk.