Scheepswerf Pattje moet vakbond inzage geven in arbeidscontracten

© Marten Nauta/RTV Noord
Scheepswerf Pattje moet vakbond FNV inzage geven in arbeidscontracten, werkroosters, salarisspecificaties en betalingsbewijzen. Dat heeft de rechter besloten in een kort geding.
FNV had de zaak aangespannen, omdat het zeker wilde weten dat Pattje eerder gemaakte afspraken nakomt. Daarin is onder meer vastgelegd dat alle werknemers in vaste dienst komen en volgens de cao betaald krijgen.
De vakbond en Pattje waren het vervolgens niet eens over de vraag of alle afspraken worden nageleefd.

Schijn-zzp'ers

De rechter geeft de vakbond op verschillende punten gelijk. Zo moet Pattje per direct stoppen met de inhuur van schijn-zzp'ers en het doen van onderaanbestedingen. Ook moeten werknemers die daar recht op hebben een huisvestingsvergoeding van 50 euro per maand krijgen.
Pattje had bij de rechter niet ontkend deze afspraken niet na te komen, maar vroeg om een meer tijd om veranderingen door te voeren. De rechter vond dat de scheepswerf genoeg tijd heeft gehad.

Controle

Daarnaast krijgt de FNV gelijk op het punt dat ze inzage willen in (geanonimiseerde) arbeidscontracten en andere documenten. Zo wil de vakbond controleren of mensen echt in dienst zijn en ze volgens de cao betaald krijgen.
De vakbond wilde ook nog vrije toegang tot de scheepswerf om daar zelfstandig onderzoek te kunnen doen naar de naleving van de afspraken, maar dat vond de rechter te ver gaan.

Dwangsommen

Daarnaast had de vakbond ook gevraagd aan de rechter om boetes op te leggen als Pattje de uitspraken van de rechter niet nakomt. Dat moest volgens de FNV een bedrag van 10.000 euro per dag per overtreding zijn.
Dat vond de rechtbank wat de gortig. Die stelde een dwangsom vast van 1000 euro per dag. Omdat Pattje voor het merendeel verloren heeft in het kort geding, moet de scheepswerf ook de kosten voor de zitting betalen.