Gemeenteraad in de bres voor omwonenden Ring Zuid

Zodra het werk hervat wordt, willen bewoners beter geïnformeerd worden
Zodra het werk hervat wordt, willen bewoners beter geïnformeerd worden © Bouwfotografe.nl
De communicatie over de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg tussen aannemerscombinatie Herepoort en omwonenden moet beter. Dat vindt de gemeenteraad van Groningen.
De tien raadsfracties stellen de kwestie aan de orde in gezamenlijke schriftelijke vragen aan het college van B&W.

Afspraken nakomen

De bewoners van de Oosterpoortwijk deden vorige week donderdag tijdens een bijeenkomst hun beklag over werkzaamheden, die veel vroeger op de dag begonnen dan was afgesproken. De raadsfracties vragen het college de aannemer nogmaals te wijzen op de afspraken en het belang van de leefbaarheid voor de wijkbewoners.

Soepeler met hotelovernachtingen

Verder vinden de partijen dat de aannemer voortaan soepeler moet omgaan met de toekenning van hotelovernachtingen. Als omwonenden klagen over lawaaioverlast door de werkzaamheden, dan moeten ze de mogelijkheid krijgen de nacht elders door te brengen.

Problemen

Momenteel liggen de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg vrijwel stil door diverse problemen. De aannemer en de opdrachtgever proberen achter de schermen een oplossing te vinden.

Beter geïnformeerd

Als het werk wordt hervat, dan willen de omwonenden voortaan beter op de hoogte worden gehouden van de planning. De gemeenteraad vraagt het college dit zo goed mogelijk te regelen.