Stadskanaal staat de komende jaren diep in het rood: 'Acuut probleem'

Het tekort neemt verder toe
Het tekort neemt verder toe © Pexels
De gemeente Stadskanaal heeft over het jaar 2018 een begrotingstekort van 2,4 miljoen euro. Voor 2019 staat het tekort begroot op 2,7 miljoen euro.
Wethouder Johan Hamster noemt de toenemende tekorten op het gebied van jeugdzorg als grootste oorzaak van het probleem. Stadskanaal moet over 2018 op jeugdzorg ruim 1,6 miljoen euro extra toeschieten.

Reserves verbranden

'We hebben een acuut probleem', stelt hij. 'De reserves die we als gemeente de afgelopen jaren zorgvuldig hebben opgebouwd, zijn we aan het verbranden. Alles staat op deze manier onder druk. We willen sporthallen bouwen, zwembaden behouden, maar voorzieningen staan zo onder druk.'
Volgens Hamster is de impact op het gebied groot. 'Dit gaat ten koste van dingen die we geacht worden te doen.'
Dit gaat ten koste van dingen die we geacht worden te doen
Johan Hamster - wethouder

Rijksgelden lospeuteren

Wethouder Hamster (ChristenUnie) is portefeuillehouder Financiën en Jeugdzorg. Hij is tevens voorzitter van de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG), het regionale orgaan voor de inkoop van jeugdzorg.
Hamster laat tussen neus en lippen door weten de afgelopen periode vooral druk te zijn geweest met een Groninger lobby richting Den Haag, om meer rijksgelden los te peuteren voor het oplossen van de tekorten in Groningen.

Weinig gul

Tot dusver is het kabinet niet toeschietelijk, zegt Hamster. 'De signalen uit Den Haag lijken nog niet gunstig. Er wordt nu hard onderzocht en dat is een stap. Maar onze inwoners zijn de dupe van een slecht verdeelmodel en een te weinig gulle houding van het kabinet.'
De tekorten voor de Groninger gemeenten lopen ondertussen op naar 39 miljoen euro. Hamster geeft aan de komende tijd dit probleem blijvend op de agenda te willen houden.