Verkiezingsstrijd barst los tijdens debat over Oosterhamriktracé

Het verkiezingsdebat was in het informatiecentrum over de aanpak van de Oosterhamrikzone
Het verkiezingsdebat was in het informatiecentrum over de aanpak van de Oosterhamrikzone © Peter Steinfort/RTV Noord
De verkiezingsdebatten in de stad Groningen zijn tot nu toe weinig spraakmakend. En dus waren dinsdagavond alle ogen gericht op het debat over de aanpak van de Oosterhamrikzone, in de Oosterparkwijk.
Want als iets de gemoederen in de wijk bezighoudt, dan is het wel het plan voor de nieuwe auto-, bus en fietsverbinding - het Oosterhamriktracé. Het ontsluiten van de busbaan moet de bereikbaarheid van het oostelijk deel van de stad verbeteren. Maar bewoners voorspellen onder meer verkeers- en geluidsoverlast.
Het verkeersplan zoals het college het graag ziet: auto's rijden over de Oosterhamrikkade, bussen gaan door de Oosterparkwijk (Beeld: Aanpak Oosterhamrikkade)

Bij gebrek aan beter

Aan lijsttrekker Carine Bloemhoff van de PvdA de eer om als eerste de kaarten op tafel te leggen. 'De PvdA staat echt niet te juichen bij het openstellen van het Oosterhamriktracé.' De politica reageert op de stelling: 'Een auto-ontsluiting door het Oosterhamriktracé is een achterhaalde oplossing. Beter is te kiezen voor een schoner en omgevingsvriendelijker alternatief.'
Natuurlijk kiezen we liever voor een groenere oplossing, maar we moeten ook reëel zijn
Carine Bloemhoff - Lijsttrekker PvdA
In het hol van de leeuw weegt Bloemhoff haar woorden zorgvuldig. 'Er zijn op dit moment een aantal problemen: files op de Petrus Campersingel en sluipverkeer door de Oosterparkwijk. Natuurlijk kiezen we liever voor een groenere oplossing, maar we moeten ook reëel zijn. We hebben als coalitiepartij het principebesluit van het college gesteund, bij het gebrek aan een beter alternatief.'

Niet goed voor de wijk

Inge Jongman laat zichtbaar opgelucht weten dat de ChristenUnie destijds tegen het plan heeft gestemd. 'Het beleid is er sinds de jaren zeventig op gericht om de auto zoveel mogelijk uit het centrum te weren. Dan is het natuurlijk vreemd dat je ze vervolgens toelaat op een busbaan. Dit plan is niet goed voor de wijk, niet goed voor de omgeving en niet goed voor de toekomst van het verkeer.'
De vraag is op wie ik straks moet stemmen
Inwoner
'De vraag is nu op wie ik straks moet stemmen?', vraagt iemand in het publiek zich hardop af. Tom Rustebiel, lid van D66 en tevens partijgenoot van verantwoordelijk wethouder Paul de Rook, voelt nattigheid en wil zich graag verdedigen. 'Het is inderdaad beter om te kiezen voor schoner en omgevingsvriendelijk vervoer. Dat zouden we allemaal liever willen, alleen de vraag is of dat de mobiliteitsvraag gaat beantwoorden.'

Leefbaarheid of mobiliteit?

'Maar wat is nu belangrijker, de leefbaarheid of het mobiliteitsvraagstuk? Geef daar nou eens antwoord op', roept een inmiddels, ietwat geagiteerde, zwevende kiezer. 'Als je D66 stemt, dan weet je dat het alle kanten op kan gaan. Bij de PvdA hetzelfde', merkt de debatleider gevat op. 'En Benni (Leemhuis van GroenLinks, red.), hoe zit jij er eigenlijk in?'
'Wat GroenLinks betreft komt er geen Oosterhamriktracé zonder verkeerscirculatieplan', aldus Benni.
Mijn ouders komen uit Loppersum en ik wil graag dat ze snel bij het UMCG kunnen komen
Herman Pieter Ubbens - CDA

Snel naar het UMCG

De prijs voor het meest persoonlijke verhaal gaat naar Herman Pieter Ubbens van het CDA. 'En ik begrijp dat ik me daar in deze zaal niet heel erg populair mee maak. Maar een goede bereikbaarheid van de stad is van groot belang voor het platteland. Mijn ouders komen uit Loppersum en ik wil graag dat ze snel bij het UMCG kunnen komen, ook op momenten dat het druk is. Dan vind ik zo'n verbinding wel cruciaal. Ik kan niet alleen zeggen: wat wil de buurt? Goed, dan doen we wat de buurt wil. Want daarvoor is dit dilemma toch te moeilijk.'

Voet tussen de deur

Conclusie aan het einde van de avond? De bewoners van de Oosterparkwijk hebben een voet tussen de deur. Lijsttrekker Jimmy Dijk van de SP verwoordt het als volgt. 'Ten eerste: ga stemmen. En ten tweede, blijf ook na de verkiezingen betrokken en actief op dit punt. In ieder geval twee van de vier coalitiepartijen zijn gaan twijfelen en draaien, en dat hebben jullie voor elkaar gekregen.'