Delfzijl wil mensen met schulden eerder helpen

© Flickr/Karlis Dambrans (Creative Commons)
De gemeente Delfzijl trekt de komende jaren enkele honderdduizenden euro's uit om mensen met hoge schulden eerder te helpen.
Zo'n 1.500 tot 2.000 inwoners hebben op dit moment financiële problemen. De gemeente wil dit vlotter signaleren, om te voorkomen dat de schuld binnen een huishouden snel oploopt tot vele tienduizenden euro's.

Escaleert snel

Volgens wethouder Meindert Joostens is een van de oorzaken dat mensen met schulden zich schamen, en daardoor geen hulp zoeken. 'Dan zie je dat zo'n schuld zomaar kan oplopen tot 40.000 euro. Gezinnen zitten daardoor lang in de stress, terwijl ze eerder hulp kunnen krijgen.'
Om die problemen sneller te signaleren, gaat Delfzijl samenwerken met onder andere energiebedrijven, woningbouwcorporaties en het waterbedrijf om betalingsachterstanden eerder te zien. 'We vragen deze bedrijven om ons te waarschuwen, als ze zien dat mensen grote moeite hebben met betalingen', zegt Joostens.

Niet afgesloten worden

Een pilot met in totaal ruim honderd huishoudens die op die manier gesignaleerd werden, heeft de afgelopen tijd goed uitgepakt.
Volgens Joostens zijn op die manier grotere problemen voorkomen: 'Als mensen niet kunnen betalen, zal de energieleverancier het huis afsluiten en het contract via de rechter ontbinden. Zo ver willen we het niet laten komen. Als je op tijd hulp vraagt, kan er heel veel gebeuren.'

Gesprek

De gemeente wil daarnaast op eigen initiatief fysiek naar mensen met schulden toe, om persoonlijk met ze in gesprek te gaan. Zitten ze daarop te wachten, is de vraag?
Joostens: 'In eerste instantie zullen mensen hier misschien niet blij mee zijn, maar uit onze ervaring blijkt dat ze achteraf blij en opgelucht zijn dat ze de hulp hebben aanvaard en uiteindelijk een leven zonder schulden hebben.'
De gemeente werkt in dit project samen met de Stichting Welzijn en Dienstverlening (SWD) en de VolksKredietBank (VKB). Ook het Sociaal Plein Delfzijl krijgt hierin een rol.