Video's: dit zijn de 9 partijen die meedoen in het Westerkwartier!

Negen partijen dingen naar je stem bij de eerste verkiezingen van de nieuwe gemeente Westerkwartier op 21 november. In dit artikel stellen de partijen zich aan je voor - met video's en hun eigen drie belangrijkste standpunten.

50Plus:

1. Meer openbaar vervoer tussen de grote kernen.
2. Zorg: meer hulp voor ouderen in de thuissituatie.
3. Veiligheid: meer politie en zichtbaar in de wijk met wijkagenten.
Onze samenvatting van het verkiezingsprogramma

CDA:

1. Met dorpswethouders blijft ook de nieuwe gemeente dichtbij.
2. Sociale ombudsfunctie als onafhankelijk vangnet voor inwoners die verstrikt raken in procedures en regels.
3. Duurzaam in wonen, leven en werken. Voor een Westerkwartier dat we door kunnen geven.
Onze samenvatting van het verkiezingsprogramma

ChristenUnie:

1. De ChristenUnie zegt: armoe geen taboe. Toegang tot schuldhulp en ondersteuning moet eenvoudiger.
2. We zien teveel eenzaamheid en zorgen bij ouderen. De ChristenUnie staat voor waardig ouder worden.
3. Een kind moet kunnen bloeien. De ChristenUnie heeft als speerpunt: ieder kind kansrijk.
Onze samenvatting van het verkiezingsprogramma

D66:

1. 41 kernen, 41 plannen, 41 dorpsbudgetten.
2. Één zorgloket, één aanspreekpunt, geen zorgen over zorg.
3. Als wij onze energiedoelstelling willen halen moeten we nu keuzes maken; samen maken we die.
Onze samenvatting van het verkiezingsprogramma

GroenLinks:

1. Een eigen plek: genoeg huizen in onze dorpen, betaalbaar voor jong en oud: GroenLinks dus.
2. Om onze kinderen een leefbare toekomst te geven: GroenLinks dus.
3. Met het rode potlood het Westerkwartier groen kleuren: GroenLinks dus!
Onze samenvatting van het verkiezingsprogramma

PvdA:

1. Een sociale samenleving met gelijke kansen, goed onderwijs en goed werk voor iedereen!
2. Zorg organiseren we dichtbij, toegankelijk en bereikbaar voor iedereen!
3. Een duurzame leefomgeving met meer zeggenschap voor dorpsbewoners en betaalbaar wonen voor iedereen!
Onze samenvatting van het verkiezingsprogramma

Sterk Westerkwartier:

1. Samen sterk door inspraak van alle inwoners. Lokale bindende referenda, polls, regelvrij dorpenbudget.
2. Leefbaarheid centraal w.o. duurzaam bouwen in elk dorp met draagvlak en waar mogelijk welstandsvrij.
3. Lokale veiligheid voorop. Snelheid in de wijken. Aanpak hondenpoep, geen CO2 opslag.
Onze samenvatting van het verkiezingsprogramma

VVD Westerkwartier:

1. Ruimte om te doen. Ruimte voor inwoners-initiatieven met een gemeente die luistert, meedenkt en faciliteert.
2. Ruimte om te wonen. In je eigen omgeving, voor jong en oud met zorg dichtbij.
3. Ruimte om te ondernemen. Geen extra belastingen of regels maar korte lijnen en vrije winkelopeningstijden.
Onze samenvatting van het verkiezingsprogramma

VZ Westerkwartier:

1. Vertrouwen in politiek terugwinnen, door luisteren en het houden van referenda. Betrek inwoners bij besluiten.
2. Veilige wegen in en naar onze dorpen. Verbinding Nieuwklap – Westpoort.
3. Behouden van onze voorzieningen zoals zwembaden en sportaccommodaties.
Onze samenvatting van het verkiezingsprogramma