Video's: maak kennis met de 9 partijen in Het Hogeland

Maak kennis met de partijen in Het Hogeland
Maak kennis met de partijen in Het Hogeland © RTV Noord
Negen partijen dingen naar je stem bij de eerste verkiezingen van de nieuwe gemeente Het Hogeland op 21 november. In dit artikel stellen de partijen zich aan je voor - met video's en hun eigen drie belangrijkste standpunten.

CDA:

1. Wij geven de samenleving RUIMTE. Wij ondersteunen en stimuleren initiatieven van inwoners en waarderen vrijwilligers.
2. Wij zijn goed bereikbaar. Wij praten niet over u maar met u!
3. Ons motto is en blijft 'nait soezen moar doun!' U kunt op ons rekenen!
Onze samenvatting van het verkiezingsprogramma

ChristenUnie:

1. Inwoners krijgen bij de ChristenUnie ruimte om goede projecten te realiseren die de leefbaarheid vergroten.
2. Wij gaan de zeer noodzakelijke energietransitie versnellen op Het Hogeland, bijvoorbeeld door energiecoöperaties te stimuleren.
3. Met ondernemers gaan wij toerisme beter op de kaart zetten en knelpunten oplossen in vaarrecreatie.
Onze samenvatting van het verkiezingsprogramma

D66:

1. D66 wil innovatie en ontwikkeling van bedrijven en banen stimuleren waarbij de gemeente maximaal faciliteert.
2. D66 wil een gemeente met duidelijke klimaatdoelen met focus op klimaatadaptie, energietransitie, milieu en duurzaamheid.
3. D66 wil een vernieuwende toekomstgerichte gemeente waar het prettig wonen, recreëren, werken en leven is.
Onze samenvatting van het verkiezingsprogramma

Gemeentebelangen Het Hogeland:

1. GemeenteBelangen wil dat ieder dorp en iedere inwoner gelijke kansen krijgt in Het Hogeland.
2. De gemeente Het Hogeland moet een goedkope woongemeente zijn, met vrij besteedbare wijk- en dorpsbudgetten.
3. GemeenteBelangen wil veilige, schone dorpen en buurten, goede verbindingen; fiets, OV, auto EN snel internet!
Onze samenvatting van het verkiezingsprogramma

GroenLinks:

1. Sociaal beleid zodat mensen die het nodig hebben hulp krijgen en zo mee kunnen doen.
2. Omschakelen naar zon- en windenergie, bij voorkeur samen met lokale energie coöperaties.
3. Werk maken van de kringloopeconomie met respect voor natuur en grondstoffen.
Onze samenvatting van het verkiezingsprogramma

Hogeland Lokaal Centraal:

1. Inwoners meer zeggenschap geven en tijdig laten participeren in gemeentelijke beleidsvoornemens en plannen.
2. Voldoende woningbouwmogelijkheden in alle dorpen en kernen, waarbij in kleinere kernen gekeken wordt naar inbreidingslocaties.
3. Voor minder draagkrachtigen een zogenaamde 'Hogeland-pas' invoeren, die hen toegang geeft tot deelname aan activiteiten.
Onze samenvatting van het verkiezingsprogramma

PvdA:

1. Een eerlijke kans op werk en meedoen van alle Hogelandsters.
2. Goede en betaalbare zorg in de buurt voor jong en oud.
3. Sterke en leefbare dorpen met goede woningen waar bewonersinitiatieven actief worden ondersteund.
Onze samenvatting van het verkiezingsprogramma

SP:

1. De SP praat niet over, maar MET mensen, wij organiseren inspraak en zeggenschap.
2. Via kunst, sport en cultuur versterken en verbinden we de samenleving.
3. De SP, rode partij met groot groen hart, zet zich in voor een beter klimaat.
Onze samenvatting van het verkiezingsprogramma

VVD:

1. De vrijheid om te wonen, werken en ondernemen zonder een gemeente die in de weg zit.
2. De verantwoordelijkheid voor een veilige gemeente Het Hogeland waar we de dingen SAMEN DOEN.
3. Als inwoner van Het Hogeland heb je een gelijkwaardige kans ongeacht je achtergrond of afkomst.
Onze samenvatting van het verkiezingsprogramma