Verdwijnt het ambtsgebed uit Groningen?

Het enige ambtsgebed in de provincie Groningen dreigt te verdwijnen. In de gemeente Bedum wordt aan het begin van elke raadsvergadering een gebed uitgesproken. Omdat de gemeente verdwijnt, gaat het gebed waarschijnlijk ook hier verloren.
De raadsleden zijn niet verplicht om aan het gebed deel te nemen. In nog maar een paar Nederlandse gemeenten wordt het ambtsgebed uitgesproken tijdens het officiële gedeelte van de raadsvergadering.

Om hulp vragen

Het ambtsgebed is een verklaring waarin Gods zegen voor het raadswerk wordt gevraagd. 'Het is een gebed om ons te leiden op goede wegen. Dat wij dus komen tot goede besluiten', legt raadslid Jan Berghuis (ChristenUnie) uit.
Berghuis spreekt het gebed tijdens elke raadsvergadering uit. Het is een vaststaande tekst. 'Ik probeer het wel eerbiedig uit te spreken. Want als je het gaat afraffelen als een lege huls dan is de eerbied weg', vindt het raadslid.

Minder mensen naar de kerk

In veel gemeenten is het gebed afgeschaft omdat volksvertegenwoordigers het niet meer nodig vinden. 'Dat heeft te maken met de ontkerkelijking van Nederland. Er ontstaan andere fracties en colleges en het ambtsgebed staat daarom onder druk.'

Geen breekpunt meer

Nu is er nog een christelijke meerderheid in de raad van Bedum, maar de kans dat dat gaat veranderen in de toekomstige gemeente Het Hogeland, is groot. Sommige partijen vinden het achterhaald.
De ChristenUnie heeft besloten om geen breekpunt te maken van het ambtsgebed bij eventuele collegeonderhandelingen. Voorheen gebeurde dit nog wel.

Bezinning

Berghuis hoopt dat de nieuwe raad toch het ambtsgebed in ere houdt. 'Want je spreekt toch uit dat je afhankelijk bent van degene voor wie je er eigenlijk bent. En dat is de Schepper.'
In Grootegast werd tot 2016 ook nog het ambtsgebed uitgesproken. Maar daar is het inmiddels aangepast en niet meer officieel onderdeel van de raadsvergadering.

Het ambtsgebed:

Almachtige en eeuwige God, die de bron zijt van alle gezag en in Uw oneindige wijsheid alles regeert, die ons geroepen hebt tot het bestuur van deze gemeente, wij bidden U om Uw onmisbare zegen bij de volbrenging der werkzaamheden die ons zijn opgelegd.
Schenk ons wijsheid en voorzichtigheid, verlevendig in ons een diep besef van onze afhankelijkheid van U en doe onze beraadslagingen strekken tot bevordering der ware belangen van deze gemeente. Amen..