Video's: De 13 politieke partijen in Groningen stellen zich voor

© ProDemos
Woensdag 21 november zijn de eerste gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Groningen, dat vanaf volgend jaar ook bestaat uit Haren en Ten Boer. In dit artikel stellen de dertien partijen zich voor.

100% Groningen

1. Wij willen gratis grofvuil ophalen en zwerfafval tegengaan. De straten kunnen schoner.
2. Wij willen meer doen voor hondenbezitters of anders zorgen dat deze hoge hondenbelasting afgeschaft wordt.
3. Wat doen aan marktwerking in de zorg. De mens moet centraal staan, niet het geld.
Lees hier alle belangrijkste standpunten

CDA:

1. Meer geld naar de sport in Groningen, een sportieve gemeente is een gezonde gemeente.
2. Meer geld naar onderhoud van de openbare ruimte en het tegengaan van zwerfafval.
3. We willen dat jong en oud meedoen en daarom pakken we armoede en eenzaamheid gericht aan.
Lees hier alle belangrijkste standpunten

ChristenUnie:

1. De woningmarkt zit op slot, meer (sociale) woningbouw voor starters, studenten, gezinnen en senioren.
2. Behoud van goede voorzieningen in wijken en dorpen; voor elke wijk/elk dorp een eigen wethouder.
3. Meer geld voor onderhoud, handhaving en veiligheid & snelle en ruimhartige afhandeling van gasschades.
Lees hier alle belangrijkste standpunten

D66:

1. Goed onderwijs: Gelijke kansen voor iedereen, daarom dankzij D66 alle kinderen toegang tot voorschoolse opvang.
2. Fijn wonen: Wij willen meer betaalbare huur- en koopwoningen met goede voorzieningen, speelruimte en veilig verkeer.
3. Groene toekomst: We maken Groningen groener, investeren in schone energie en vervoer; alle bussen worden al elektrisch.
Lees hier alle belangrijkste standpunten

GroenLinks:

1. Een gezonde toekomst: een groene gemeente met meer ruimte voor fietsers en het openbaar vervoer.
2. Een eerlijke kans voor iedereen: we willen welvaart eerlijk verdelen, armoede en schuldproblemen aanpakken.
3. Een zorgzame gemeente: goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle inwoners van Groningen.
Lees hier alle belangrijkste standpunten

Partij voor de Dieren:

1. Compassie met alles dat leeft. Een einde aan alle vormen van jacht en intensieve veehouderij!
2. De biodiversiteit is een topprioriteit. Daarom gaat de gemeente een meer plantaardig dieet stimuleren.
3. Een groene stad is een weldaad voor mens en dier. Vanaf nu beginnen met herplanten.
Lees hier alle belangrijkste standpunten

PvdA:

1. Goed werk: Basisbanen voor uitkeringsgerechtigden, bijvoorbeeld als klassenassistent of buurtconciërge. Goed voor mensen & Groningen!
2. Fijn wonen: Meer betaalbare woningen in groene, veilige buurten met scholen, speeltuinen en voorzieningen dichtbij!
3. Eerlijke kansen: Investeren in nieuwe schoolgebouwen, onderwijs, sport, cultuur en het kindpakket voor arme gezinnen!
Lees hier alle belangrijkste standpunten

PVV:

1. Terugdraaien bezuinigingen in huishoudelijke zorg, meer handen aan het bed.
2. Lastenverlichting voor iedereen, lagere OZB en afschaffen hondenbelasting.
3. Sluiting bed-bad-brood-opvang en geen voorrang statushouders bij toewijzen sociale huurwoning.
Lees hier alle belangrijkste standpunten

SP:

1. De SP kiest voor betaalbare en gezonde woningen voor iedereen. Huurders krijgen weer zeggenschap.
2. Wij willen goede thuiszorg zonder marktwerking, zonder eigen bijdragen en met vaste contracten voor thuiszorgmedewerkers.
3. De SP zorgt voor duizend nieuwe banen en minder ongelijkheid. Het is tijd voor rechtvaardigheid.
Lees hier alle belangrijkste standpunten

Sportpartij:

1. Wij willen meer aandacht voor de meerwaarde van sport als onderdeel en verbindende factor in de gemeenschap
2. Sport draagt bij aan sport, onderwijs en integratie. Daarom moet sport veel hoger op de politieke agenda.
3. Wij zijn er voor de gewone Groninger. Sport en bewegen voor iedereen. Jong en oud, arm en rijk.
Lees hier alle belangrijkste standpunten

Stad en Ommeland:

1. Inspraak voor alle inwoners door middel van een referendum, wijk of dorpsberaad. Zeker bij geldverslindende miljoenenprojecten.
2. Een ondersteuningsfonds voor alle aardbevingsslachtoffers om procedures te beginnen zeker nu Den Haag geen daadkracht toont.
3. Behoud van het eigen karakter en (gemeentelijke) voorzieningen in dorpen en wijken, goed onderhoud overal.
Lees hier alle belangrijkste standpunten

Student en Stad:

Wij hebben geen punten ontvangen.
Lees hier alle belangrijkste standpunten

VVD:

1. Zonder banen geen stad. We hebben laten zien dat de Groningse economie sterk kan groeien.
2. Snelle, goede verbindingen. De aanpak van de zuidelijke-ringweg en het stationsgebied moet goed gecommuniceerd worden.
3. Energie moet betaalbaar blijven en duurzaam worden. Groningen was, is en blijft energieprovincie van Nederland.
Lees hier alle belangrijkste standpunten

Verkiezingen 21 november 2018

RTV Noord zet alle informatie voor de gemeenteraadsverkiezingen voor de fusiegemeente Groningen, Haren en Ten Boer op 21 november 2018 op een rij.

Vergelijk de partijstandpunten op het gebied van:

De verkiezingsprogramma's samengevat: