Aantal WW-ers in Groningen daalt verder

© Eddy Zwerver/RTV Noord
Het aantal WW-uitkeringen in Groningen is verder gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het UWV. Eind oktober telde Groningen 9.128 WW-uitkeringen.
Dat is 3,0% van de beroepsbevolking. In oktober nam dat af met 84 uitkeringen, een daling van 0,9%. Dit is minder dan de landelijke afname van 1,7%.

Ruim 3000 mensen uit kaartenbak

De daling op jaarbasis laat juist een gunstiger beeld zien ten opzichte van het landelijke cijfer: 3146 mensen verdwenen in de afgelopen 12 maanden uit de kaartenbak van het Groningse UWV, een daling van 25,6%.
Landelijk was dat 21.6%. De cijfers voor Friesland en Drenthe zijn vergeliijkbaar met die van onze provincie.

Horeca is uitzondering

In vrijwel alle sectoren daalde het aantal WW-ers ten opzichte van september. Uitzondering hierop is de horeca waar door het aflopende horecaseizoen meer medewerkers in de WW belandden.
Het UWV meldt dat in steeds meer beroepsgroepen er een tekort is aan personeel. In Groningen hebben vooral werkgevers in de bouw, zorg, ICT en horeca moeite om de vacatures te vullen. Specifiek gaat het om banen als bijvoorbeeld timmerman of medewerker klantcontact.