Niet te missen: aanleg proefkades waterberging en natuurgebied langs de A7 is begonnen

Wie op de A7 bij Midwolde rijdt kan het niet ontgaan. Want daar, pal naast de snelweg, zijn graafmachines druk in de weer en rijden trekkers af en aan met zand.
Het zijn de voorbereidingen voor de aanleg van het natuur- en waterbergingsgebied De Drie Polders.

250 voetbalvelden

De waterberging wordt honderdtachtig hectare groot (250 voetbalvelden) en is één van de drie polders die de komende jaren worden ingericht als natuur- en waterbergingsgebied.
De bergingsgebieden worden ingezet in tijden van hoog water en moeten voorkomen dat dorpen in het Westerkwartier onder water lopen. De verwachting is dat de berging gemiddeld eens in de vijfentwintig jaar ingezet moet worden.

Proefkades

De voorbereidingen bestaan nu uit de aanleg van twee proefkades. Dat is om aanwonenden van de polder te laten zien hoe de randen van het gebied eruit gaan zien.
Tegelijk verschaffen de proefkades waterschap Noorderzijlvest informatie over hoe ze zich houden op een veenachtige, slappe ondergrond.
De drie waterbergingen moeten eind 2020 klaar zijn.