Dit staat er ook in het gaswinningsbesluit van minister Wiebes

© Jos Schuurman/FPS
Minister Eric Wiebes maakte woensdag in het winningsplan voor komend gasjaar bekend dat de NAM 19,4 miljard kuub gas mag winnen. Maar wat staat er nog meer in het winningslan? We zetten een aantal opvallende punten op een rij.
Het aantal kubieke meters gas dat de NAM mag winnen uit het Groningenveld mag dan zijn vastgelegd op 19,4 miljard, afhankelijk van de temperatuur kan dat hoger of lager uitkomen. Als het kouder wordt dan gemiddeld, mag er om de leveringszekerheid te waarborgen meer gewonnen worden. Bij een warmer jaar, wordt het minder. Het gasjaar loopt tot 1 oktober volgend jaar.

Onderzoek naar grondwaterpeil

De NAM moet extra onderzoek doen naar de mogelijke effecten van bodemdaling door de gaswinning op het grondwaterpeil bij de Hondsrug, in de richting van het Zuidlaardermeer.
Het gasconcern moet daarover in overleg met Waterschap Hunze en Aa's en de provincie Groningen. Het onderzoek moet uitwijzen wat het effect van de bodemdaling is op de waterhuishouding van het gebied, waar veel natte natuur is.
Uiterlijk op 1 maart volgend jaar moet er een onderzoeksvoorstel liggen.

Jaarlijks advies Mijnraad

Wiebes neemt het advies van de Mijnraad over om jaarlijks onderzoek te doen naar de veiligheidsrisico's in het bevingsgebied. In dat overzicht moet ook komen te staan hoe het staat met de versterking van gebouwen, zodat er een actueel beeld ontstaat van het aantal gebouwen dat nog niet voldoet aan de veiligheidsnorm.

Onderzoek naar mogelijke verschuiving risico's

Eerder werd al bekend dat een aantal gasclusters in het Groningenveld niet meer gebruikt gaat worden, de zogenoemde Loppersumclusters. Dat is gedaan om het risico op bevingen daar te minimaliseren.
Wiebes erkent in het winningsbesluit dat daardoor het risico bestaat dat er 'een lichte verhoging' van risico op aardbevingen optreedt in het zuiden van het gasveld.
De minister heeft onderzoeksbureau TNO gevraagd wat het effect is op het aantal te versterken gebouwen in Noord-Drenthe en het zuidelijk deel van onze provincie. De resultaten daarvan worden voor het eind van dit jaar aan Wiebes gepresenteerd.
Wiebes gaat ervan uit dat er ook in het gasjaar dat nu loopt schade zal optreden als gevolg van bodembeweging door de gaswinning uit het Groningenveld.

Bezwaar

In zijn winningsbesluit refereert Wiebes ook aan de zienswijzen met bezwaren die zijn ingediend door bewoners van het bevingsgebied, overheden, bedrijven en belangengroepen. De antwoorden daarop zijn hier te vinden.
De indieners van een zienswijze hebben zes weken de tijd om beroep aan te tekenen bij de Raad van State, als ze het niet eens zijn met de beantwoording.