Zo vroeg mogelijk Engels leren?

© RTV Noord
Het is een diepgekoesterde wens van Rijksuniversiteit, UMCG, provincie en stad Groningen: tweetalig onderwijs op middelbare én lagere school.
Dus laten we ermee beginnen, zegt de burgemeester van Groningen. Al heel jong les in het Engels... Is dat een goed plan, Beter Weters?

Leefwereld

Burgemeester Den Oudsten heeft helemaal gelijk. Tweetalig onderwijs is wat mij betreft een must. Onze kinderen krijgen al jaren Engels als vak op de basisschool. Dit sluit helemaal aan op hun leefwereld waarin YouTube, Netflix en games ook vaak Engelstalig zijn. Zonder Engelse les leren ze de taal ook wel, maar dan juist gebrekkig.

Niet meer weg te denken

Door goed onderwijs leren ze al vroeg de taal goed spreken, schrijven en begrijpen. Dit geeft ze een goede basis voor de middelbare school. Die moet daar dan wel op aansluiten. Zolang niet alle scholen Engels als vak geven, is het de uitdaging om te voorkomen dat ze in de brugklas af gaan haken. Engels is niet meer weg te denken: if you can't beat it, teach it.
Marc Jager werkt als zelfstandig adviseur en was van 2009 tot 2011 gedeputeerde van verkeer, vervoer en energie in Groningen. Meer...

Duits, Russisch, Engels

'Onzin! Ken uw moerstaal!' Het eerste wat rechtgeaarde Nederlandstaligen te binnen moet schieten. Oh, ja? Inderdaad, Duits zou verplicht moeten zijn voor Groningers. En, inderdaad, met onze steeds kleinere wereld: Engels móét in het verplichte pakket; Spaans ook, en Russisch; realistisch is ook Chinees.

Gronings is ook mooi

Dus, weet je wat? Rekenen schaffen we af (mobieltje!), geschiedenis en aardrijkskunde ook (Google!). Dan hebben we lestijd genoeg voor al die talen. Want alleen Engels, waarom eigenlijk Engels?
Heeft iemand wel eens nagedacht over het - vooral - Engels in leslokalen? Ga maar eens kijken. Wil je dat verbeteren door eerder beginnen met aanleren? Leer eerst maar eens goed je eigen taal. Dan leer je gemakkelijk genoeg een vreemde. En anders maar niet. Gronings is ook mooi.
Fokke Fennema was predikant op 't Hogeland. Hij is lid van D66 en is namens die partij raadslid in Oldambt. Meer...

Extra zwaar

Het is zeker waar dat de wereld steeds kleiner is geworden in de afgelopen decennia. Daarbij is Engels de taal waar je je op de meeste plaatsen ter wereld het beste mee kunt redden. Een goede beheersing van de taal is dan ook zeker een pré.
Dat kinderen op jonge leeftijd zich redelijk gemakkelijk een tweede taal eigen maken is ook waar, maar of het de moeite waard is om dat voor alle kinderen te doen? Lijkt mij niet. Voor een deel van de kinderen is een extra taal erbij zwaar.

Meer Duits

Laten we daar ons best doen om taal, lezen en rekenen op een zo optimaal mogelijk niveau te krijgen. Voor jongelui die naar een hogeschool of universiteit willen is een goede passieve en actieve beheersing van de Engelse taal noodzakelijk. Daar kan tweetalig onderwijs een prima bijdrage leveren. Met name op mbo-niveau zou het Duits meer aandacht moeten krijgen vanwege steeds meer grensoverschrijdend werk.
David de Jong is directeur van het Princenhof in Leeuwarden. Hij was 15 jaar gemeenteraadslid in Groningen voor de ChristenUnie. Meer...

Engels verplicht

Het Engels wordt wereldwijd door 750 miljoen mensen (inclusief als tweede taal) verstaan en gesproken. Het Duits door ruim 150 miljoen. Een groot verschil in aantallen. Het is daarom wenselijk het Engels als tweede verplichte taal naast het Nederlands goed aan te leren in het onderwijs. En wel vanaf de start van de basisschool. Het Engels is immers ook de internationale taal van wetenschap en handel.

Vroeg beginnen

Onze Nederlandse samenleving wordt daar tevens voor anderen veel toegankelijker van; in de sport, vrije tijd en veelal op het werk. Overal eigenlijk. Streektaalonderwijs en/of het Duits zouden daarnaast keuzevakken kunnen zijn. Ook zo vroeg mogelijk in het onderwijspakket op te nemen. Met het aanleren van een vreemde taal dient men volgens veel ervaringsdeskundigen namelijk vroeg te beginnen.
Jan Evenhuis was namens de VVD gemeenteraadslid van de gemeente Groningen. Hij maakte maar liefst 32 jaar deel uit van de raad. Meer...

Achterhaald

Tweetalig onderwijs(Nederlands en Engels) is een streven dat inmiddels door de realiteit is ingehaald. Praktisch alle kinderen in de basisschoolleeftijd beheersen binnen de kortste tijd al meer Engels dan mijn generatie aan het eind van de middelbare school. Dat komt door spelletjes op internet.

Andere vaardigheden

Ik zou meer aandacht geven aan het leren omgaan met informatie: wat is waar en wat is fake news. En zorg ervoor dat kinderen echt leren lezen, elektronisch of op papier.
Willem Smink was tot voor kort bestuursvoorzitter van de NHL Leeuwarden. Tussen 1992 en 2006 was hij PvdA-wethouder in Groningen. Meer...

Te druk, slecht plan

Een diepgekoesterde wens van een aantal partijen dat de realiteit niet onder ogen wil zien. We schieten in Nederland met dit soort zaken volledig door. Kinderen op school hebben het al druk genoeg en dan nog meer erbij: het en lijkt me een slecht plan. De druk op met name jonge kinderen wordt erg groot. In het voortgezet onderwijs is er nog alle ruimte voor meerdere talen.

Onderwijs sluit niet aan

Nog even los van het feit dat er nauwelijks leerkrachten te vinden zijn. Verder is het beter je druk te maken over het onderwijs dat niet of nauwelijks aansluit bij het bedrijfsleven. Werkgevers hebben niets aan schoolverlaters, omdat theorie en praktijk niet matchen met elkaar. Kortom: maak je druk om zaken die er werkelijk toe doen en niet om dit soort fratsen.
Hendrik Klap was tussen 2003 en 2013 wethouder Sociale Zaken, Welzijn en Volkshuisvesting in Vlagtwedde namens Gemeentebelangen. Meer...