Groningers nauw betrokken bij nieuwe plannen windenergie

Groningers kunnen meedenken over locaties van windmolens en mede-eigenaar worden van windparken.
Groningers kunnen meedenken over locaties van windmolens en mede-eigenaar worden van windparken. © Jos Schuurman/FPS
Groningers krijgen een grotere rol bij windenergie in onze provincie. Wie daar belang bij heeft kan bijvoorbeeld meedenken over locaties van windmolens en mede-eigenaar worden van windparken.
De provincie Groningen wil de energietransitie versnellen en koploper blijven op energiegebied in ons land. Daarvoor moeten flinke stappen worden gezet, zoals het besparen van energie in de industrie, op scholen, kantoren en bij mensen thuis.

Meer duurzame energie

Omdat ook na deze maatregelen de energiebehoefte nog groot zal zijn, zijn er meer vormen van duurzame energie nodig. Daarin is een grote rol weggelegd voor windenergie. Hiervoor heeft de provincie onlangs in grote lijnen een nieuw beleid vastgesteld.
In dat beleid is gekozen voor de Maatschappelijke Tender. Het uitgangspunt van die aanpak is 'eerlijk, efficiënt en eigen'. Deze begrippen zijn naar voren gekomen uit gesprekken met Groningers over duurzame energie.

Voorwaarden

Omwonenden, corporaties en bedrijven kunnen in het begin van het proces aangeven welke voorwaarden voor windenergie ze belangrijk vinden. Denk aan de grootte van windmolens of de opstelling ervan langs wegen, kanalen of op bedrijventerreinen.
Daarnaast kunnen omwonenden als voorwaarde stellen dat dat ze vroegtijdig betrokken worden en mogelijkheden krijgen om mede-eigenaar te worden van windmolens. Dit moet ervoor zorgen dat de omgeving zoveel mogelijk voordeel heeft van windenergie.

'Energie van onszelf'

'De impact op de omgeving is groot. De provincie wil daarom dat omwonenden meedenken over de windmolens. Door aan te geven waar je windenergie zou willen en hoe je het wil organiseren maken we duurzame energie echt van onszelf', zegt gedeputeerde Nienke Homan.
De volgende stap is dat gemeenten en provincie het gesprek aangaan met belanghebbenden over de voorwaarden om de windmolens te realiseren. Dit wordt vertaald naar een 'kansenkaart', die met het beleid wordt getoetst. Daaruit komt naar voren welke zoekgebieden wel of niet geschikt zijn voor windenergie.