Verkeer in Groningen: voor al je verkeersergernissen

© RTV Noord
Terugkerend fileleed, gevaarlijke oversteekplaatsen of verwarrende bewegwijzering. Voorbeelden van hopeloze verkeerssituaties zijn er genoeg. Erger jij je wel eens aan een verkeerssituatie in onze provincie? Of kom jij dagelijks langs een kruispunt waar het wachten is op ongelukken?
Dan is er nu een plek waar je deze verkeersergernissen kan bespreken. In de nieuwe Facebookgroep: 'Verkeer in Groningen: ergernissen en knelpunten', kan je een verkeerspunt ter discussie stellen.

Wat kan je in de Facebookgroep vinden?

Er kunnen onderwerpen besproken worden met betrekking tot verkeer op de openbare weg. Zo kunnen we gevaarlijke situaties in kaart brengen op basis van ervaringen en meningen uit de groep. Immers is iedereen een ervaringsdeskundige op de weg. Wanneer een bepaalde verkeerssituatie eruit springt kan het socialmediateam van RTV Noord op pad gaan om een live verslag te doen in de groep.

Zernike route in Groningen

Op de RTV Noord Facebookpagina zijn al een aantal voorbeelden terug te vinden van veel besproken verkeerssituaties. Denk bijvoorbeeld aan de Zernikeroute bij de Eikenlaan. De situatie wijzigde in 2017, studenten op de Zernikeroute kregen voorrang. Uiteindelijk is de situatie teruggedraaid.

Waar de groep niet voor is...

Om een duidelijk lijn te trekken in de discussie zijn er ook een aantal dingen waar de groep niet voor bedoeld is, zoals: flitsmeldingen, ramptoerisme, de prijs van een buskaartje of een halte die gemist wordt.

RTV Noord Facebookgroepen

RTV Noord heeft meer Facebookgroepen. De groepen gaan onder andere over aardbevingsschade, positief nieuws en het vinden van nieuwe vrienden in Groningen.