Miljoenen naar het Noorden voor verduurzaming landbouw

Er komen miljoenen naar de noordelijke landbouw
Er komen miljoenen naar de noordelijke landbouw © Jannes Wiersema
De provincies Groningen, Friesland en Drenthe krijgen in totaal tien miljoen euro van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het bedrag wordt ingezet voor de verduurzaming van de landbouwsector.
De drie provincies dienden een plan in voor de zogeheten natuurinclusieve landbouw en vroegen daarbij om een jaarlijkse ondersteuning van tien tot vijftien miljoen euro. 

Blij

Dat is een eenmalig bedrag van tien miljoen euro geworden. Gedeputeerde Henk Staghouwer Staghouwer (ChristenUnie) is er desalniettemin blij mee.
'Ongelooflijk blij', zegt hij. 'Het is een heel mooie boost voor de natuurinclusieve landbouw.
Je zet altijd hoog in, we hebben nu tien miljoen gekregen. We mogen ons echt in onze handen knijpen. '

Waar gaat het geld naartoe?

Het geld is in onze provincie bedoeld voor het experimenteren met een andere vorm van bodembewerking. Ook wordt er gekeken naar het gebruik van groenbemesters.
'We draaien een pilot in de Wester Es in Westerwolde. Daar zijn we bezig om niet alleen naar grootschalige landbouw te kijken, maar naar kleinschalige inrichting', vervolgt de gedeputeerde.
'Met andere teelten kijken we of we een beter saldo van het gewas kunnen halen. Die kennis moet opgebouwd worden. Door dit bedrag toe te kennen, kunnen we dat beter benutten.'

RegioDeals

De ministers Carola Schouten (ChristenUnie) en Kasja Ollongren (D66) delen in totaal bijna 950 miljoen euro uit door middel van zogeheten RegioDeals. De eerste fase is nu uitgedeeld, in totaal krijgen twaalf projecten ruim tweehonderd miljoen euro. 
De RegioDeal betekent dat de noordelijke overheden minimaal hetzelfde bedrag op tafel moeten leggen. Het Noorden wil koploper zijn om de landbouwsector te verduurzamen.
De plannen passen in de visie van minister Schouten van landbouw, die wil dat boeren genoeg voedsel produceren, maar ook bijdragen aan natuur, landschap en klimaat.